Výroba butadienu a dalších C4 derivátů

C4 frakce z pyrolýzy (směs všech C4-uhlovodíků) je základem pro výrobu (separaci) 1,3-butadienu jako hlavního monomeru pro výrobu syntetických kaučuků. Jednotlivé C4 uhlovodíky nelze dělit destilačně jen na základě bodů varu. Postupuje se tzv. extraktivní destilací. Principem dělení je zde různá polarita jednotlivých uhlovodíkových typů. Ta klesá v řadě alkiny=alkadieny>alkeny>alkany. Pokud dojde ke styku polární kapalné látky s uvedenými C4 sloučeninami, rozpouští se přednostně (a selektivně) jen polární látky - butadieny popř. butiny. Při extraktivní destilaci se páry C4 frakce stoupající rektifikační kolonou vzhůru zkrápějí protiproudně polárním rozpouštědlem (v Kralupech dimethylformamidem, jinde též jinými látkami) tak, že do kapaliny přejdou jen nejpolárnější (nejnenasycenější-tedy zejména butadieny) uhlovodíky. Rafinát (destilát zbavený butadienu) odchází jako pára hlavou kolony, extrakt (směs polárního rozpouštědla a butadienu) se pak rozdělí snadno destilačně, neboť se vždy volí takové rozpouštědlo, které kromě jiného má i podstatně jiný bod varu než extrahovaná látka. Butadien pak slouží pro výrobu především butadien-styrenového kaučuku. C4 frakce bez butadienu (tzv. rafinát I) je cennou surovinou pro výrobu MTBE (methyl–terc.butyl etheru), při které reaguje isobuten s methanolem za tvorby známé vysokooktanové komponenty motorových benzinů.

Zjednodušené schéma zpracování C4 frakce jak je realizováno v Synthosu (bývalý Kaučuk) v Kralupech je patrné z obrázku:
Schéma dělení C4 frakce z pyrolýzy
Schéma dělení C4 frakce z pyrolýzy
(1 ­ extrakční destilace, 2 ­ destilační kolona, 3 ­ výroba MTBE)

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...