Výroba ethylenu

Pro výrobu ethylenu lze použít holou větu: ethylen se vyrábí pyrolýzou. V následující tabulce je uvedeno zastoupení základního petrochemického procesu – pyrolýzy uhlovodíků – pro výrobu ethylenu, propylenu, butadienu a benzenu. Tabulka uvádí hodnoty pro světovou produkci a pro situaci v ČR.

Světové výrobní kapacity a podíl výroby z pyrolýzy
Světové výrobní kapacity a podíl výroby z pyrolýzy

Z tohoto přehledu vyplývá, že pyrolýza je prakticky jediným procesem výroby ethylenu a nejdůležitějším procesem pro výrobu dalších jmenovaných látek. Technologii pyrolýzy včetně hlavních částí tedy postupů v pyrolýzní (někdy také ethylenové či olefinové) jednotce se budeme věnovat podrobněji.

Použití ethylenu

Jak už bylo řečeno, ethylen je nejmasověji vyráběnou petrochemikálií. Je na počátku většiny syntetických polymerních hmot. V následující tabulce je uveden výčet základních chemikálií vyráběných z ethylenu (řekněme druhý syntetický krok ve směru ke koncovým výrobkům chemického průmyslu). V tabulce jsou uvedeny relativní hodnoty pro celosvětové použití ethylenu a přibližné roční absolutní výroby daného produktu v ČR.

Základní výrobky z etylenu
Základní výrobky z etylenu

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...