Definice a dnešní význam petrochemie

Lidé ode dávna spotřebovávali a později také vyráběli pro svou potřebu různé výrobky, které vesměs měly a dodnes mají charakter tuhých materiálů. Po mnoho staletí byly surovinami pro výrobu tuhých předmětů také tuhé suroviny – dřevo, kámen, keramické písky a později kovy. Teprve poslední století přinesla podstatné změny – lidé jednak začali spotřebovávat kapaliny, a to především jako kapalná motorová paliva a dále se naučili vyrábět pevné látky z kapalných a plynných surovin – začala éra polymerní chemie neboli umělých hmot. Syntetický polymer je (obvykle) tuhá látka, ze které se vyrábí opět produkt denní potřeby. Výchozí surovinou – monomerem – je obvykle plynná nebo kapalná sloučenina popř. pevná látka s nízkým bodem tuhnutí. S postupem času zároveň roste spotřeba a nároky lidí na množství a kvalitu spotřebního zboží. Výsledkem tohoto vývoje je v současnosti fakt, že moderní (rozumějme konzumní) člověk nakupuje zhruba asi 30 000 druhů zboží, které lze nazvat produktem chemického průmyslu. Na druhé straně, na počátku výrobních řetězců pro takovéto úctyhodné množství výrobků, je jen omezený počet výchozích surovin, z nichž nejdůležitější je po několik desetiletí (a několik desetiletí bude) ropa. Zjednodušeně řečeno, petrochemie je obor, který je zaměřen na syntézu nejdůležitějších výchozích sloučenin, kdy surovinou je ropa a petrochemikálií obvykle jednoduchá čistá látka, která je dalšími syntetickými a polymerními technikami transformována na polymery nebo jiné produkty chemické technologie (např. farmaceutické produkty, detergenty, barviva, výbušniny, vonné látky apod.).

Maximálně zjednodušeno, lze říci, že petrochemie stojí na třech hlavních pilířích:
  • Na výrobě jednoduchých alkenů (olefinů), popř.dienů
  • Na výrobě aromátů
  • Na výrobě vodíku resp. syntézních plynů

Jak již bylo řečeno, výchozích hlavních petrochemikálií není mnoho, jmenujme ethylen, propylen, butadien, benzen popř. vyšší monoaromáty. A jelikož je ropa surovinovým zdrojem pro získávání síry a částečně i vodíku, lze k základním petrochemikáliím řadit i samotný vodík, z něj vyráběný amoniak a ze síry produkovanou kyselinu sírovou. V tabulce jsou uvedeny přibližné výrobní světové kapacity těchto základních petrochemikálií a výrobní kapacity těchto komodit v České republice (pro zajímavost jsou uvedeny i jiné než petrochemické výrobky).

Roční produkce v milionech tun
Roční produkce v milionech tun*
* všechna čísla jsou přibližná – uvedena jen pro řádový názor
** ropy zpracováno v ČR cca 7,5 mil. tun/rok

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...