Dorafinace

Dorafinace se používá k odstranění zbytků nežádoucích látek ze základových olejů.

Rozpouštědlová dorafinace se používá hlavně k dorafinaci hydrokrakátů, které působením světla tmavnou a tvoří sedimenty. Rozpouštědla, podmínky i schéma rozpouštědlové dorafinace jsou podobné jako u rafinace olejů selektivními rozpouštědly. Množství rozpouštědla je ale menší, protože množství látek extrahovaných z oleje je mnohem menší.

Adsorpční dorafinace je založena na adsorpci nežádoucích složek obsažených v oleji na povrchu polárních adsorbentů, např. bauxitu nebo přírodních hlinitokřemičitanů (hlinky). Z olejů se adsorpcí odstraňují především barevné látky, zbytky rafinačních činidel, polyaromáty a jiné polární sloučeniny. Procesy adsorpční dorafinace lze rozdělit na kontaktování (práškování) a perkolaci.

Při kontaktování se olej ohřátý na teplotu 80 - 200 °C smíchá s 0,5 - 2,0 % hm. adsorbentu, na kterém se zachytí polární sloučeniny. Suspenze adsorbentu v oleji se pak vede na filtraci, kde se oddělí dorafinovaný olej a upotřebený adsorbent. Při kontaktování se adsorbenty obvykle neregenerují, na adsorbentu zachycený olej a adsorbované látky se vypalují např. v tunelové peci.

Perkolace může být přetržitý nebo nepřetržitý (kontinuální) proces. Při kontinuální perkolaci se olej ohřátý na teplotu 100 - 200 °C vede většinou protiproudně přes vrstvu hrubozrnného adsorbentu, horem adsorbéru se odebírá dorafinovaný produkt. Čím větší je viskozita suroviny, tím větší teplota se při perkolaci používá. Deaktivovaný adsorbent se kontinuálně odtahuje spodem adsorbéru do věže, ve které se vypírá těžkým benzinem, při tom se zbaví větší části zachycených polárních sloučenin a zbytků oleje. Kapalná fáze z vypírky adsorbentu se vede do destilační kolony, ve které se regeneruje benzin, který se vrací na vypírání adsorbentu. Benzinem vypraný adsorbent se nejprve suší vodní parou, čímž se zbaví obsaženého benzinu, poté se regeneruje vypalováním v peci.

Schéma kontinuální perkolace olejů
Schéma kontinuální perkolace olejů
(1 - adsorbér, 2 - vypírání adsorbentu, 3 - sušení vodní párou, 4 - pec, 5 - regenerace benzinu)

Katalytická hydrodorafinace (hydrogenace) se používá k dočisťování selektivních rafinátů i hydrokrakátů. Jejím cílem je pouze odstranění zbytků heteroatomů, nedochází při ní k hydrogenaci aromatických sloučenin a rozsah hydrokrakování je velmi malý. Reakční podmínky a schéma procesu jsou podobné jako při rafinaci pohonných hmot. Používají se bifunkční katalyzátory, hydrogenační aktivita je zajišťována kombinací sulfidů kobaltu, molybdenu, wolframu a niklu, někdy se používají i platinové kovy. Jako nosič se používá hlavně alumina, která má relativně malou krakovací aktivitu. Dorafinace se provádí při teplotě 260 - 320 °C, tlaku 4 - 7 MPa, v přebytku vodíku, výtěžek rafinátu bývá cca 98 % hm., zbytek je tvořen štěpnými produkty, které se oddělují destilačně.

Schéma hydrogenační dorafinace olejů
Schéma hydrogenační dorafinace olejů
(1 - trubková pec, 2 - hydrorafinační reaktor, 3 - vysokotlaký separátor,
4 - nízkotlaký separátor, 5 - stripovací kolona, 6 - sušič, 7 - vodíkový kompresor)

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...