Hydrogenační rafinace

Při hydrogenační rafinaci vakuových destilátů probíhá odstraňování heterosloučenin, ze kterých se odštěpují heteroatomy za tvorby H2O, H2S a NH3. Aromatické sloučeniny se z velké části hydrogenují na nasycené cykloalkanické sloučeniny. V omezeném rozsahu probíhá také otevírání cykloalkanických kruhů, štěpení suroviny za vzniku níževroucích produktů a izomerace alkanů a méně rozvětvených izoalkanů na více rozvětvené izoalkany. Získaný hydrogenačně rafinovaný produkt (obvykle vakuový destilát) se označuje jako olejový hydrogenát. Vzhledem k tomu, že se část suroviny štěpí na níževroucí produkty, označuje se tento proces také jako hydrokrakování a vyrobené oleje jako hydrokrakáty.

Pro hydrokrakování olejů se používají bifunkční katalyzátory. Kombinace sulfidů kobaltu, molybdenu, wolframu a niklu poskytuje hydrogenační aktivitu katalyzátoru, štěpení pak probíhá na nosiči, na kterém jsou sulfidy kovů naneseny. Jako nosič se používá hlavně alumina, která má relativně malou krakovací aktivitu, méně se používají amorfní hlinitokřemičitany, které mají větší krakovací aktivitu.

Hydrokrakování se provádí v přebytku vodíku při teplotě 370 - 420 °C a tlaku 15 - 30 MPa. Výtěžek hydrokrakátu bývá okolo 80 % hm. Čím větší má být viskozitní index rafinátu, tím ostřejší podmínky hydrokrakování se musí použít (vyšší reakční teplota, menší množství nástřiku suroviny), tím je ale větší spotřeba vodíku, vzniká více štěpných produktů a méně olejového podílu, a tím je vyrobený olej dražší.

Při rafinaci olejů pomocí hydrokrakování se surovina (vakuový destilát) ve výměníku tepla předehřeje produkty vystupujícími z reaktoru, smísí se s přebytkem vodíku, v peci se ohřeje na požadovanou reakční teplotu a vstupuje do hydrokrakovacího reaktoru. Reakce jsou převážně exotermní, proto se teplota v reaktoru reguluje přiváděním chladného hydrogenačního plynu mezi jednotlivá lože katalyzátoru.

Schéma rafinace olejů hydrokrakováním
Schéma rafinace olejů hydrokrakováním
(1 - pec, 2 - reaktor, 3 - vysokotlaký separátor, 4 - nízkotlaký separátor,
5 - atmosférická destilace, 6 - vypírka kyselých plynů, 7 - vodíkový kompresor,
8 - vakuová destilace, OH I a OH II - olejový hydrokrakát I a II)

Produkty vystupující z hydrokrakovacího reaktoru se vedou do separátorů, ve kterých se oddělí vodík a další lehké plyny. Z nízkotlakého separátoru se kapalné produkty vedou do frakční kolony, ve které se zpravidla dělí na plynné produkty obsahující převážně C3 a C4 uhlovodíky, benzin, plynový olej a olejový hydrokrakát. Recykl vodíku uvolňovaný ve vysokotlakém separátoru obsahuje sulfan a amoniak, které se z něj vypírají např. dietanolaminem. Spotřebovaný vodík se nahrazuje čerstvým vodíkem. Olejový hydrokrakát se pak vakuovou destilací rozdělí na několik destilátů o požadované viskozitě (čím má destilát větší teplotu varu, tím větší má viskozitu).

Hydrokrakáty mají ve srovnání se selektivními rafináty větší obsah nasycených uhlovodíků, menší obsah aromátů, výrazně menší obsah síry a polárních látek, což je jejich výhoda. Nevýhodou hydrokrakátů je jejich větší cena a větší obsah polyaromatických sloučenin.

Typické složení základových olejů ze selektivní rafinace a hydrokrakování
Typické složení základových olejů ze selektivní rafinace a hydrokrakování

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...