Alkylace katalyzovaná kyselinou fluorovodíkovou

Nástřik surovin na alkylaci katalyzované kyselinou fluorovodíkovou musí být dokonale vysušený, aby se minimalizovala koroze technologického zařízení. Proto jsou obě suroviny, tj. izobutan i alkeny, nejprve sušeny průchodem přes pevné lože sušidla. Po dehydrataci jsou obě suroviny smíchány s kyselinou fluorovodíkovou, vedou se do vodou chlazeného reaktoru, ve kterém se udržuje tlak na takové výši, aby obě suroviny byly v kapalném stavu (cca 1,0 MPa). Z reaktoru se reakční směs vede do separátoru, kde se rozsadí na dvě kapalné vrstvy.

Schéma alkylace katalyzované kyselinou fluorovodíkovou
Schéma alkylace katalyzované kyselinou fluorovodíkovou
(1 - sušič, 2 - reaktor, 3 - separátor, 4 - depropanizér,
5 - deizobutanizér, 6 - debutanizér, 7 - regenerátor kyseliny fluorovodíkové)

Kyselinová vrstva, která má větší hustotu než uhlovodíková vrstva, se odtahuje spodem separátoru. Vede se přes chladič, ve kterém se odebírá reakční teplo (reakce jsou exotermní), a znovu se míchá s čerstvou surovinou. Malé množství kyseliny se ze separátoru vede do regenerátoru, ve kterém se kyselina vydestiluje, a tak se zbavuje vody a vysokovroucích (polymerovaných) uhlovodíků. Zregenerovaná kyselina se vede zpět do reaktoru. Tato regenerace kyseliny je nezbytná, aby se udržela čistota, a tím i aktivita kyseliny.

Uhlovodíková vrstva, která se odebírá horem separátoru, je směsí propanu, izobutanu, n-butanu a alkylátu s malým množstvím kyseliny fluorovodíkové. Tyto komponenty jsou rozdestilovány v jedné nebo několika frakcionačních kolonách. Izobutan se vrací zpět do reaktoru, propan a n-butan se pomocí roztoků sody nebo vápna zbaví zbytků kyseliny fluorovodíkové. Spodem poslední frakční kolony se odtahuje alkylát. Alkyláty jsou nasycené a mají poměrně velké oktanové číslo (93 - 96 výzkumnou metodou, 91 - 94 motorovou metodou).

Fluorovodík je vysoce toxický, způsobuje těžké poleptání, proto je obsluha jednotky alkylace vybavena speciálními pracovními pomůckami. Výrobní zařízení je vyrobeno ze speciální oceli odolné vůči HF.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...