Izomerace s recyklací n-alkanů

Potřebuje-li rafinérie získat izomerát s vyšším oktanovým číslem, může využít hydroizomeraci s recyklací n-pentanu. Při této izomeraci je surovina s recyklem pentanové frakce nastřikována do deizopentanizéru, kde se oddělí i-pentan, který se používá jako složka do autobenzinů. Izopentanu zbavená surovina se vysuší, předehřeje se produktem z reaktoru, ve výměníku se ohřeje na reakční teplotu a vede se do izomeračního reaktoru. Teplota v reaktoru je snižována přívodem studeného cirkulačního plynu (převážně vodík).

Zjednodušené schéma izomerace s recyklem n-pentanu
Zjednodušené schéma izomerace s recyklem n-pentanu
(1 - sušič, 2 - deizopentanizér, 3 - reaktor, 4 - separátor cirkulačního plynu,
5 - stabilizátor, 6 - depentanizér)

Reakční produkty jsou vedeny do separátoru, kde se oddělí cirkulační plyn a odtud do stabilizační kolony, ve které se oddělí stabilizovaný izomerát a C2 - C4 uhlovodíky vzniklé štěpením suroviny. Izomerát se vede do rektifikační kolony (depentanizér), kde se rozdělí na hexanovou frakci, která se používá jako složka do autobenzinů a pentanovou frakci, která se vede do deizopentanizéru, kde se oddělí i-pentan, n-pentan se recykluje.

Při izomeraci dochází v malé míře k hydrokrakování, které má za následek vznik níževroucích štěpných produktů, které jsou tvořeny metanem, etanem, propanem, n-butanem a izobutanem. Množství těchto plynných produktů závisí na typu a stáří katalyzátoru a pohybuje se v rozmezí 1,0 - 4,0 % hm. vzhledem k množství suroviny. Lehčí produkty štěpení zřeďují cirkulující vodík, který se proto musí částečně nahrazovat čerstvým vodíkem. Ve stabilizátoru se odstraňuje propan a etan, někdy se odstraňují i C4 produkty. Izoalkany mají vyšší tlak par než odpovídající n-alkany (link na tabulku v kapitole význam a základy izomerace) proto má izomerát větší tlak par než surovina, ze které je připraven. Odstraněním butanů se dosahuje nižšího tlaku par výsledného produktu izomerace (tlak par automobilových benzinů je legislativně omezen).

Recyklace n-pentanu přináší ve srovnání s izomerací bez recyklace nárůst oktanového čísla asi o 3 jednotky (87 jednotek). Je-li separován a recyklován i n-hexan, narůstá OČVM izomerátu na cca 90 - 92. Separace n-hexanu se provádí na molekulových sítech, na kterých se za tlaku 1 - 2 MPa zachycují n-alkany, zatímco izoalkany, které mají větší průměr molekuly, se nezachytí.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...