Přeměna merkaptanů na disulfidy

Přeměna merkaptanů (RSH) na disulfidy (RSSR), která se často označuje jako slazení, se používá pro rafinaci frakcí, ze kterých je potřeba odstranit zapáchající merkaptany, ale není potřeba snížit obsah síry v těchto frakcích.

Slazení se v některých případech používá při rafinaci lehkých primárních benzinů, protože obsah síry v těchto benzinech (link na tabulku v kapitole význam rafinace) je velmi malý. Pomocí slazení lze rafinovat také letecké petroleje, protože obsah síry v leteckém petroleji může být až 0,3 % hm. Pokud se ale petrolej používá pro mísení motorové nafty, odsiřuje se obvykle pomocí hydrogenační rafinace, protože obsah síry v motorové naftě je v současné době (od roku 2006) omezen na 50 mg/kg, v roce 2009 bude tento limit snížen na 10 mg/kg. Množství petroleje použitého na výrobu leteckého petroleje je mnohem menší než množství petroleje použitého na výrobu motorové nafty. Slazení se provádí při jen mírně zvýšené teplotě 35 - 60 °C a mírně zvýšeném tlaku 0,3 - 0,8 MPa.

Schéma rafinace ropných frakcí vroucích nad 100 °C procesem MEROX
Schéma rafinace ropných frakcí vroucích nad 100 °C procesem MEROX
(1 - reaktor, 2 - separátor, 3 - pískový filtr)

Surovina zbavená sulfanu (pod 5 mg/kg) se vede do reaktoru, který je naplněn katalyzátorem. Před vstupem do reaktoru se do proudu suroviny vstřikuje potřebné množství vzduchu. Katalyzátor, např. ftalokyanin kobaltu, který je nanesen na aktivním uhlí, se smáčí občasnou cirkulací roztoku louhu. V reaktoru proběhne přeměna merkaptanů na disulfidy, které zůstanou rozpuštěné v ropné frakci. V separátoru se oddělí ropná frakce od roztoku louhu, který se vede zpět do reaktoru. Zbytků roztoku louhu se rafinovaný produkt zbavuje na pískovém filtru. K udržování alkalického prostředí se používá roztok hydroxidu sodného ve vodě o koncentraci typicky 6,6 % hm. Roztok louhu se musí obnovovat, protože část louhu se spotřebuje, hlavně na neutralizaci kyslíkatých sloučenin (fenoly, karboxylové kyseliny). Na rafinaci 1 m3 ropné frakce se v závislosti na obtížnosti její rafinace spotřebuje 15 - 50 g NaOH.

Likvidace použitého roztoku louhu je jedním z hlavních problémů tohoto procesu. V procesu Minalk se používá selektivnější katalyzátor, který je kontinuálně smáčen roztokem louhu o koncentraci jen 1,9 % hm., což umožnilo zmenšit množství odpadního roztoku louhu a snížit spotřebu louhu na cca 3 g na m3 suroviny. V některých nových procesech se používá ještě aktivnější katalyzátor, což umožňuje použít místo louhu amoniak. Z odpadní vody se amoniak odstraní stripováním, proces tudíž neprodukuje žádné odpadní louhy.

Pro frakce vroucí do cca 100 °C (obvykle lehké a střední benziny) se používá kombinace alkalické vypírky a slazení. Merkaptany s kratšími alkyly přecházejí ve formě sodných solí z větší části do roztoku louhu a jsou tímto způsobem odstraněny. Merkaptidy s delšími alkyly lze takto odstranit jen z části, nevyextrahované merkaptidy se přeměňují na disulfidy, které mohou zůstat v rafinovaném produktu, protože nezapáchají a nejsou korozivní.

Schéma rafinace lehkých benzinů kombinací extrakce a slazení
Schéma rafinace lehkých benzinů kombinací extrakce a slazení
(1 - extraktor, 2 - regenerátor, 3 - separátor, 4 - reaktor, 5 - usazovák)

Kombinace alkalické vypírky a slazení nebo jen slazení (podle požadovaného obsahu síry v rafinovaném produktu) se často používá i při rafinaci lehkých benzinů z fluidního katalytického krakování, protože je snaha zachovat v těchto benzinech obsah alkenů, které mají větší oktanové číslo než odpovídající alkany. Při hydrogenační rafinaci těchto benzinů by velká část alkenů byla hydrogenací přeměněna na alkany, protože selektivní desulfurace bez alespoň částečné hydrogenace alkenů není zatím možná.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...