Hydrokrakování destilačních zbytků v reaktorech s pohyblivým ložem

Při katalytickém hydrokrakování ropných zbytků v reaktorech s vroucím ložem katalyzátoru se surovina nastřikuje do reaktorů spodem, spodem reaktorů se také odebírá deaktivovaný katalyzátor. Odebíraný katalyzátor se nahrazuje novým nebo regenerovaným katalyzátorem přiváděným do reaktorů vrchem. Tímto způsobem se udržuje konstantní aktivita katalyzátorů a jednotku není třeba odstavovat kvůli regeneraci nebo výměně katalyzátoru.

Schéma hydrokrakování ropných zbytků v reaktorech s vroucím ložem
Schéma hydrokrakování ropných zbytků v reaktorech s vroucím ložem
(1 - pec, 2 - hydrokrakovací reaktor, 3 - vodíkový kompresor,
4 - vysokotlaký separátor, 5 - nízkotlaký separátor, 6 - frakční kolona,
7 - absorbér vypírky kyselých plynů, 8 - desorbér)

Jednotka pracuje po celou dobu provozu s katalyzátorem o stejné aktivitě, proto mají získané produkty stejnou kvalitu, což usnadňuje jejich další zpracování. Katalyzátor se udržuje ve vznosu (ve vroucím loži) tím, že se část reakčních produktů pomocí čerpadla vrací středem reaktoru z horní do spodní části reaktoru.

U procesů pracujících se sesuvným ložem katalyzátoru se kontinuálně nebo periodicky odtahuje spodem reaktoru deaktivovaný katalyzátor, vrchem reaktoru se přidává čerstvý katalyzátor. Katalyzátor tak bez promíchávání prochází celým reaktorem. Výhodou tohoto uspořádání je to, že se odtahuje nejvíce deaktivovaný katalyzátor a ne rovnovážná směs katalyzátoru, která vzniká smícháním čerstvého katalyzátoru s částečně deaktivovaným katalyzátorem v reaktorech s vroucím ložem. Další výhodou je to, že katalyzátor není nutné udržovat ve vznosu recyklací části štěpené suroviny v reaktoru jako u reaktorů s vroucím ložem, což snižuje náklady. Výhodou reaktorů s vroucím ložem je naopak intenzivnější styk katalyzátoru a suroviny.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...