Hydrokrakování destilačních zbytků v reaktorech s pevným ložem

Katalytické hydrokrakování ropných zbytků se provádí za velkého tlaku 14 - 21 MPa, v prostředí velkého přebytku vodíku, při malé objemové rychlosti nástřiku suroviny 0,2 - 0,5 h-1 (0,2 - 0,5 m3/h suroviny na 1 m3 katalyzátorového lože). Reakční teplota se v závislosti na vlastnostech štěpené suroviny a požadované konverzi pohybuje obvykle v rozmezí 420 - 450 °C. Pro hydrokrakování ropných zbytků se používají podobné bifunkční katalyzátory jako při hydrokrakování destilátů. Hydrokrakovací funkci zajišťuje kyselý nosič, hydrogenační funkci sulfidy molybdenu, kobaltu, niklu a wolframu. Hydrokrakování se provádí obvykle ve třech až čtyřech do série zapojených reaktorech.

Schéma hydrokrakování ropných zbytků v reaktorech s pevným ložem
Schéma hydrokrakování ropných zbytků v reaktorech s pevným ložem
(1 - pec, 2 - ochranné reaktory, 3 - hydrokrakovací reaktory,
4 - vysokotlaký separátor, 5 - nízkotlaký separátor, 6 - frakční kolona,
7 - vypírka kyselých plynů, 8 - vodíkový kompresor)

Surovina se předehřeje produkty vystupujícími z reaktorů (výměníky nejsou ve schématu zakresleny), smíchá se s přebytkem vodíku, ohřeje se v peci na požadovanou teplotu a nastřikuje se do prvního „ochranného“ reaktoru. Tento reaktor bývá naplněn speciálním katalyzátorem, na němž se rozloží především sloučeniny s největší tendencí ke koksování a většina sloučenin obsahujících kovy, které se zachytí na katalyzátoru. Obvykle se používají dva „ochranné“ reaktory, jeden produkční a druhý záložní. Po deaktivaci katalyzátoru v produkčním reaktoru se přepne nástřik suroviny na záložní reaktor a v produkčním reaktoru se regeneruje nebo vymění deaktivovaný katalyzátor.

Takto upravená surovina pak prochází hydrokrakovacími reaktory, ve kterých se štěpí a zbavuje heteroatomů. Hydrokrakování je exotermní reakcí, proto se produkty vystupující z jednotlivých reaktorů musí chladit. Chlazení se většinou provádí přívodem chladného vodíku.

Nespotřebovaný vodík se z reakčních produktů uvolní po snížení tlaku ve vysokotlakém separátoru. Kapalný produkt hydrokrakování se většinou rozdestiluje na plynné uhlovodíky, benzin, atmosférický plynový olej a nízkosirný zbytek. V některých procesech se vakuovou destilací navíc získává široký vakuový destilát. Vodík uvolněný ve vysokotlakém separátoru se zbaví sulfanu a amoniaku a po kompresi se vede zpět do reaktorů. Spotřebovaný vodík se nahrazuje přívodem čerstvého vodíku. Teplota v reaktorech se musí postupně zvětšovat, aby se dosahovalo stejné konverze suroviny, protože dochází k postupnému zmenšování aktivity katalyzátoru v důsledku jeho zakoksování. Nevýhodou procesů s pevným ložem je to, že se po deaktivaci katalyzátorů pod únosnou mez musí celá jednotka odstavit a v reaktorech se musí regenerovat nebo vyměnit katalyzátor. Tuto nevýhodu nemají procesy pracující s vroucím nebo pohyblivým ložem katalyzátoru.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...