Dvoustupňové hydrokrakování destilátů

Většina hydrokrakovacích procesů má dvoustupňové uspořádání. Dvoustupňové procesy v druhém stupni v dalším hydrokrakovacím reaktoru hydrokrakují destilační zbytek z frakční kolony prvního stupně hydrokrakování. Produkty z druhého hydrokrakovacího reaktoru jsou separovány společně s produkty z prvního hydrokrakovacího reaktoru.

Schéma dvoustupňového hydrokrakování
Schéma dvoustupňového hydrokrakování
(1 - pec, 2 - hydrogenační reaktor, 3 - hydrokrakovací reaktor,
4 - vysokotlaký separátor, 5 - nízkotlaký separátor, 6 - frakční kolona,
7 - vypírka kyselých plynů, 8 - vodíkový kompresor)

První stupeň procesu je tedy reprezentován hydrogenačním a prvním hydrokrakovacím reaktorem a druhý stupeň druhým hydrokrakovacím reaktorem. Oba stupně jsou odděleny frakcionací produktů. Katalyzátory a reakční podmínky v prvním stupni jsou podobné jako u jednostupňového hydrokrakování. Hydrokrakování ve druhém stupni probíhá při velmi nízkých koncentracích amoniaku a sulfanu, což umožňuje použití vysoce aktivních katalyzátorů na bázi vzácných kovů nebo sulfidů Co, Mo, Ni a W, což je obvyklejší. Velká aktivita katalyzátoru umožňuje zpracovat při nižší teplotě i těžko konvertovatelnou surovinu.

Další způsob dvoustupňového hydrokrakování spočívá v tom, že se v prvním stupni provede hydrogenace suroviny, z reakčních produktů se odstraní vzniklý sulfan a amoniak a takto upravená surovina se vede do hydrokrakovacího reaktoru. První stupeň procesu je tedy reprezentován hydrogenačním reaktorem a druhý stupeň hydrokrakovacím reaktorem. Hydrokrakování ve druhém stupni probíhá při nižších koncentracích amoniaku a sulfanu, což zase umožňuje použití vysoce aktivních katalyzátorů.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...