Význam a základy katalytického hydrokrakování

Katalytické hydrokrakování se provádí v přítomnosti katalyzátorů a za velkého parciálního tlaku vodíku. Podle zpracovávané suroviny a uspořádání reaktorů lze procesy hydrokrakování rozdělit na:

  • jednostupňové hydrokrakování destilátů,
  • dvoustupňové hydrokrakování destilátů
  • hydrokrakování destilačních zbytků v reaktorech s pevným ložem
  • hydrokrakování destilačních zbytků v reaktorech s pohyblivým ložem

Pomocí jednostupňového i dvoustupňového hydrokrakování destilátů se zpracovávají těžké plynové oleje z atmosférické a vakuové destilace ropy, vakuové destiláty, lehké a těžké cirkulační oleje (destiláty) z fluidního katalytického krakování, visbreakingu a koksování a někdy i oleje z deasfaltizace vakuových zbytků. Těmito procesy se vyrábí také hydrogenovaný vakuový destilát, který se používá jako surovina pro výrobu nízkovroucích alkenů pyrolýzou, podobné procesy se používají také na výrobu základových mazacích olejů.

Při hydrokrakování lze, ve srovnání s katalytickým krakováním, získat větší výtěžky žádaných štěpných produktů, zejména plynového oleje, který se používá jako komponenta motorové nafty. Získané produkty jsou vysoce rafinované, tj. neobsahují ve větším množství heteroatomy, což je velká výhoda tohoto procesu, protože povolené množství síry v pohonných hmotách se výrazně zmenšuje. Nevýhodou hydrokrakování jsou větší investiční a provozní náklady a to, že je třeba mít k dispozici zdroj vodíku. Hydrokrakování se často používá jako doplněk katalytického a termického krakování ke štěpení velice aromatických surovin, jako jsou lehké a těžké plynové oleje z visbreakingu, koksování a fluidního katalytického krakování.

Při hydrokrakování se používají bifunkční katalyzátory, které mají jednak krakovací a jednak hydrogenační funkci. Krakovací funkce je poskytována kyselým nosičem, jako nosiče se používají amorfní hlinitokřemičitany, krystalické hlinitokřemičitany (zeolity) a jejich směsi. Kromě krakování probíhá na kyselých nosičích i izomerace. Nositeli hydrogenační funkce jsou hlavně sulfidy molybdenu, wolframu, kobaltu a niklu. Tyto sulfidy katalyzují hydrogenaci suroviny, která pak snadněji podléhá krakování a odštěpování heteroatomů a hůře podléhá kondenzačním reakcím vedoucím k tvorbě koksu. Hydrokrakovací katalyzátory obsahují obvykle 3 - 8 % hm. oxidů Co nebo Ni a 10 - 30 % oxidů Mo nebo W (při aktivaci katalyzátoru se oxidy přemění na příslušné sulfidy).

Hydrokrakování destilátů se obvykle provádí při teplotách 400 - 450 °C, při relativně velkých tlacích 5 - 20 MPa, a velkém přebytku vodíku (500 - 1500 m3 H2/m3 suroviny, při spotřebě 100 - 500 m3 H2/m3 suroviny), aby se co nejvíce potlačila tvorba koksu a jednotka se nemusela často odstavovat kvůli regeneraci katalyzátoru. Obvyklá objemová rychlost je 0,5 - 2,0 h-1, tj. 0,5 - 2,0 m3•h-1 suroviny na 1 m3 katalyzátoru.

Lehké benziny, petroleje a plynové oleje získané při hydrokrakování destilátů jsou obvykle odsířené a mohou se přímo mísit do příslušných pohonných hmot. Těžký benzin se obvykle podrobuje reformování, aby se zvýšilo jeho oktanové číslo a poté mísí do autobenzinů.

Zbytky z atmosférické a vakuové destilace ropy obsahují velké množství heteroatomů (síra, dusík, kyslík) a kovů (vanadu, niklu a železa). Při procesech katalytického hydrokrakování destilátů by tyto těžké ropné zbytky rychle deaktivovaly katalyzátory v důsledku intenzivního koksování a usazování kovů. Katalytické hydrokrakování ropných zbytků se proto obvykle provádí v reaktorech:

  • S pevným ložem, ale před hlavními hydrokrakovacími reaktory bývá předřazen „ochranný“ reaktor, který slouží k zachycení látek s největší tendencí ke koksování a k částečné demetalaci suroviny.
  • S vroucím nebo pohyblivým ložem, z reaktoru se kontinuálně nebo periodicky odebírá deaktivovaný katalyzátor, který je nahrazován novým a regenerovaným katalyzátorem.

Procesy katalytického hydrokrakování ropných zbytků slouží hlavně k odbourání síry (desulfurace), dusíku (denitrogenace) a kovů (demetalace) z ropných zbytků a k nasycení polyaromatických sloučenin obsažených z těchto zbytcích. V omezené míře (25 - 60 % hm.) dochází také ke štěpení těchto zbytků na níževroucí destiláty.

Lehký benzin z hydrokrakování ropných zbytků se buď přímo, nebo po izomeraci používá jako složka automobilových benzinů. Těžký benzin se po desulfuraci a katalytickém reformování, kterým se zvětší jeho oktanové číslo, používá také jako složka autobenzinů. Plynový olej se katalyticky odsíří, poté se mísí do motorových naft. Vakuové frakce se používají jako surovina pro procesy fluidního katalytického krakování nebo hydrokrakování, kterými se z nich vyrábějí složky do pohonných hmot. Atmosférické a vakuové zbytky z hydrokrakování těžkých ropných zbytků se používají jako nízkosirné topné oleje a jako nástřik pro koksování, katalytické krakování a hydrokrakování, čímž se z nich vyrobí další složky pohonných hmot.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...