Význam a základy katalytického krakování

Katalytické krakování se provádí obvykle jako fluidní katalytické krakování (FCC), méně často v rektorech se sesuvným ložem. Katalytické krakování poskytuje velké výtěžky benzinu (až 50 % hm.), který má navíc dobré oktanové číslo. Kapacitně patří katalytické krakování k nejrozšířenějším procesům v rafinérském průmyslu, jeho celková kapacita byla v roce 2002 cca 750 Mt/rok. Při štěpení vakuových destilátů je fluidní katalytické krakování dominantním procesem.

Při katalytickém krakování se surovina štěpí při teplotě 500 - 550 °C za tlaku cca 0,3 MPa na kyselých katalyzátorech. Základ krakovacích katalyzátorů tvoří amorfní hlinitokřemičitany (aluminosilikáty), na které jsou navázány zeolity (krystalické) alumosilikáty. Amorfní katalyzátory jsou levnější a mají větší odolnost vůči oděru než zeolity. Zeolitové katalyzátory mají ve srovnání s amorfními syntetickými hlinitokřemičitany větší krakovací aktivitu. Zeolity tvoří obvykle 20 - 35 % katalyzátoru, ale odpovídají za 70 - 80 % jeho krakovací aktivity.

Hlavní surovinou pro katalytické krakování jsou primární vakuové destiláty obsahující jen stopová množství (max. jednotky mg/kg) kovů, někdy se krakují i deasfaltizáty. Dalšími surovinami jsou recyklační oleje z katalytického a termického krakování, které jsou podstatně aromatičtější a odolnější vůči krakování než primární destiláty, proto jsou náchylnější k tvorbě koksu. Někdy se suroviny pro katalytické krakování podrobují hydrogenační rafinaci nebo mírnému hydrokrakování, aby se snížil obsah heteroatomů (síra, dusík) a případně i polycyklických aromátů (převedou se na monocyklické). Tímto způsobem upravené suroviny pak při katalytickém krakování poskytují kvalitnější produkty s menším obsahem síry. Katalytické krakování se používá také pro štěpení vakuových destilátů a zbytků z katalytického hydrokrakování ropných zbytků.

Fluidní krakování se používá také při štěpení těžších surovin, např. mazutů nebo jejich směsí s vakuovými destiláty (Residual Fluid Catalytic Cracking - RFCC). Tyto suroviny obsahují více vysoce aromatických heterosloučenin (např. asfaltenů) a kovů (vanad, nikl). Při jejich štěpení se proto tvoří více koksu, který se usazuje na katalyzátoru. Při regeneraci katalyzátoru, která se provádí postupným spalováním koksu, se proto uvolňuje větší množství tepla, které se musí z procesu RFCC odvádět, např. v chladičích katalyzátoru. Při regeneraci se neodstraní kovy, které se na katalyzátoru usadily, proto se musí vyměňovat větší množství katalyzátoru než při FCC vakuových destilátů. Jednotky FCC se mohou provozovat na maximální výtěžek frakcí použitelných při výrobě pohonných hmot, benzinu nebo C3 a C4 uhlovodíků. Se stoupající ostrostí reakčních podmínek roste výtěžek lehčích frakcí a koksu.

Typické výtěžky (% hm.) jednotlivých frakcí v různých modech FCC
Typické výtěžky (% hm.) jednotlivých frakcí v různých modech FCC

Frakce C3 - C4 uhlovodíků je cenná jak z hlediska palivářského, tak petrochemického. Obsahuje velké množství alkenů, používá se jako surovina pro katalytickou alkylaci nebo polymeraci, kterými se z nich vyrábějí kvalitní vysokooktanové složky automobilových benzinů. Současně také rozšiřuje zdroje základních alkenických surovin využívaných v petrochemii. Izobuten obsažený v této frakci se spolu s metanolem používá na výrobu éterů (MTBE, ETBE), které se přidávají do automobilových benzinů.

Benziny jsou nejdůležitějším produktem katalytického krakování, jsou nenasycené, mají velké oktanové číslo (90 - 93 jednotek výzkumnou metodou). Obsah síry v benzinech závisí na obsahu síry v surovině, lehké benziny se obvykle rafinují pomocí slazení, střední a těžké benziny se odsiřují selektivní nebo neselektivní hydrorafinací.

Plynové oleje jsou velmi aromatické (obsahují 50 - 70 % aromátů), v důsledku čehož mají malé cetanové číslo (20 - 30) a velkou hustotu (až 950 kg/m3). Při krakování sirných surovin mají velký obsah síry. Používají se hlavně jako topné oleje a jako složka do motorových naft. Přímé použití neupravených plynových olejů do motorových naft je omezené jejich nepříznivými vlastnostmi, proto se většinou musí podrobit desulfuraci a často i částečné dearomatizaci.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...