Pozdržené koksování

Pozdržené koksování se používá hlavně při štěpení vakuových zbytků na frakce, které lze využít při výrobě pohonných hmot. Při koksování se ve srovnání s visbreakingem používají ostřejší reakční podmínky, v důsledku toho dochází k větší tvorbě světlých frakcí a k velké tvorbě koksu, který se stává jedním z hlavních produktů. Koksování lze provádět také jako fluidní koksování.

Při pozdrženém koksování se předehřátá surovina vede do frakční kolony, kde dojde k jejímu dalšímu ohřevu přímým stykem s horkými reakčními produkty. Při tom zkondenzují nejtěžší štěpné produkty, které se jako reflux vedou společně se surovinou do trubkové pece, ve které se směs ohřeje na 480 - 510 °C, a odtud do koksové komory.

Schéma pozdrženého koksování
Schéma pozdrženého koksování
(1 - frakční kolona, 2 - pec, 3 - koksová komora)

Jednotka má obvykle dvě koksové komory, jedna je v produkční periodě a druhá se vyprazdňuje a čistí. Tlak v komoře je nízký, např. 0,2 MPa, hladina se pečlivě hlídá, aby komora nepřekypěla do frakční věže. Páry z koksové komory se rychle odtahují do spodní části frakční věže, z níž se odebírají plyny, benzin, plynový olej a podle potřeby i další střední frakce. Lze odebírat například těžký plynový olej, který se po hydrogenační rafinaci používá jako komponenta lehkých topných olejů. Kapalina se v koksové komoře hromadí, dále se štěpí a postupně koksuje.

Typický cyklus koksové komory (celkem 48 hodin)
Typický cyklus koksové komory (celkem 48 hodin)

Koks se z komory obvykle vyřezává proudem vody. Koks ze sirných sloučenin se většinou spaluje, uvolněné teplo se využívá k výrobě elektřiny nebo procesní páry, ze spalin se pak musí odstranit oxid siřičitý. Pokud koks neobsahuje příliš velké množství heteroatomů, lze ho použít i v metalurgickém průmyslu a jako speciální palivo při výrobě cementu.

Pokud se jako surovina pro pozdržené koksování použijí vysoce aromatické frakce s nízkým obsahem síry, dusíku a kovů, lze tímto způsobem vyrábět tzv. jehličkový koks, který po kalcinaci a grafitizaci slouží k výrobě elektrod, zejména pro výrobu hliníku. Vhodnými surovinami pro výrobu jehličkového koksu jsou cirkulační oleje z katalytického a termického krakování, olejové extrakty a vysokovroucí kapalné frakce z pyrolýzy. Při koksování se ve srovnání s visbreakingem dosahuje mnohem větší konverze suroviny na žádané produkty vroucí do 370 °C, které se používají na výrobu pohonných hmot. Investiční náklady na koksování jsou ale větší než na visbreaking.

Typické výtěžky produktů při koksování (% hm.)
Typické výtěžky produktů při koksování (% hm.)

Plyny, benziny i plynové oleje získané při koksování jsou nenasycené (obsahují alkeny), obsahují velké množství síry a dusíku, proto vyžadují další rafinérskou úpravu. Benziny se musí odsiřovat a reformovat, plynové oleje odsiřovat a někdy i dearomatizovat.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...