Visbreaking

Visbreaking je proces mírného termického krakování, původně se používal ke zlepšení vlastností topných olejů ze zbytkových frakcí, tj. ke snížení jejich viskozity a bodu tuhnutí. Vakuové zbytky a někdy i mazuty se musí většinou smíchat s určitým množstvím vhodné níževroucí ropné frakce (např. plynový olej), aby se získal topný olej požadované viskozity a bodu tuhnutí. Po snížení viskozity topného oleje pomocí visbreakingu se tak ušetří tato níževroucí frakce. Při visbreakingu dochází v omezené míře i k tvorbě lehkých frakcí.

Některé procesy visbreakingu jsou provozovány s reaktorem (tzv. soaker). Předehřátá surovina se ohřívá v peci na teplotu 440 - 460 °C, poté se vede do reaktoru, ve kterém probíhá hlavní část štěpných reakcí. Teplota na výstupu z reaktoru bývá okolo 430 °C, doba zdržení produktů v reaktoru 10 - 40 minut, tlak 0,5 - 6 MPa. Surovinou může být mazut nebo vakuový zbytek. Z reakčních produktů se většinou oddělují pouze plyny, benzin a část plynového oleje, jako zbytek se získává těžký topný olej.

Jiné procesy visbreakingu pracují bez reaktoru, jeho funkci zastupuje část trubkové pece, ve které proběhnou štěpné reakce. Tyto procesy se provozují při vyšší teplotě (470 - 500 °C), doba zdržení štěpené suroviny v reakční části pece se pohybuje většinou v rozmezí 1 - 3 minuty. Na výstupu z pece se do reakčních produktů nastřikuje obvykle plynový olej, což vede ke snížení teploty produktů a zastavení reakcí.

Schéma visbreakingu s reaktorem (A) a bez reaktoru (B)
Schéma visbreakingu s reaktorem (A) a bez reaktoru (B)
(1 - pec, 2 - reaktor, 3 - frakční kolona)

Topný olej se používá buď jako palivo v pecích, což v současné době není možné bez odsíření spalin, nebo se z něj parciální oxidací vyrábějí syntézní plyny a vodík. Konverze.je při visbreakingu omezena stabilitou produkovaného topného oleje, který nesmí vytvářet nerozpustné látky (prekurzory koksu), které by mohly ucpávat hořáky sloužící k jeho spalování nebo zplyňování.

Některé procesy visbreakingu mají za atmosférickou kolonou zařazenu i vakuovou kolonu, která slouží k získání vakuového destilátu. Tento destilát se pak dále štěpí např. na jednotce fluidního katalytického krakování nebo hydrokrakování. Zbytek z vakuové kolony je ale příliš viskózní, takže se nedá použít jako topný olej, ale musí se zpracovat přímo v rafinérii, např. se z něj parciální oxidací vyrábí vodík.

Jednotka visbreakingu je instalovaná v rafinérii Litvínov, je vybavena reaktorem, reakční produkty jsou děleny na atmosférické koloně a poté na vakuové flešové (nemá vařák) koloně. Jednotka zpracovává 2 500 t vakuového zbytku za den. Získané atmosférické destiláty se ve směsi s odpovídajícími frakcemi z destilace ropy zpracovávají v existujících jednotkách na pohonné hmoty. Vakuový destilát je veden jako komponenta nástřiku na jednotku hydrokrakování. Vakuový zbytek se zplyňuje parciální oxidací, což umožňuje provozovat visbreaking za ostřejších podmínek.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...