Vakuová destilace mazutu

Zbytek z atmosférické destilace ropy (mazut) se většinou rozdestiluje vakuovou destilací. Vakuová kolona pracuje za sníženého tlaku 2 - 10 kPa, má menší počet pater než atmosférická kolona, její průměr je větší, což je dáno tím, že objem par při nižším tlaku je větší než za normálního tlaku. Snížením tlaku se snižuje bod varu přítomných sloučenin, takže lze za teplot do 360 - 400 °C vydestilovat z ropy (mazutu) další frakce bez jejich termického rozkladu.

Typické schéma vakuové destilace mazutu
Typické schéma vakuové destilace mazutu
(1 - trubková pec, 2 - vakuová kolona, 3 - boční kolonky, 4 - parní ejektor,
5 - barometrický kondenzátor, 6 - hydraulická uzávěrka, P - pára, V - chladicí voda)

Vakuovou destilací mazutu se obvykle získávají 2 - 3 boční vakuové destiláty. Horem kolony odcházejí páry vakuového plynového oleje s vodní parou, procházejí výměníkem, v němž si vyměňují teplo s mazutem, jdou do kondenzátoru, v němž při teplotě 30 - 50 °C zkondenzuje plynový olej a část vody. Část zkondenzovaného vakuového plynového oleje se vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro vakuové kolony. Malé množství nezkondenzovatelných podílů, které vznikly štěpením mazutu, a zbytek vodní páry se odsávají obvykle 3 stupňovým systémem parních ejektorů a barometrických kondenzátorů, který udržuje v koloně tlak 2 - 10 kPa. Voda z barometrické kondenzace odtéká samospádem do hydraulické uzávěrky. Spodem vakuové kolony se odčerpává vakuový zbytek (asfalt). Plynná fáze odtahovaná z hlavy vakuové kolony parním ejektorem vstupuje do horní části barometrického kondenzátoru, je sprchována studenou vodou, páry kondenzují a snižuje se tlak. Voda se odvádí potrubím, které je dlouhé min. 10,3 m (10 m vodního sloupce o teplotě 4 °C udrží tlak 98 kPa). Snížený tlak (vakuum) se ve vakuové koloně vytváří proudem horké vodní páry v parním ejektoru, který je zařazen vždy za barometrický kondenzátor a někdy i před první barometrický kondenzátor. Snižování tlaku je obvykle třístupňové.

V tabulce jsou pro ilustraci uvedeny typická destilační rozmezí a výtěžky jednotlivých frakcí získané při vakuové destilaci mazutu z ruské ropy REB. Tyto výtěžky frakcí samozřejmě platí jen pro tuto ropu a použité podmínky destilace. Jiné druhy ropy mají zcela odlišný obsah jednotlivých frakcí.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...