Atmosférická destilace ropy

Atmosférická destilace ropy se provádí při mírně zvýšeném tlaku cca 0,15 MPa v atmosférické destilační koloně.

Typické schéma atmosférické destilace ropy
Typické schéma atmosférické destilace ropy
(C - čerpadlo, S - separátor, K - kondenzátor,
P - trubková pec, V - výměník tepla, Ch - chladič)

Odsolená ropa se ve výměnících tepla předehřeje destiláty odtahovanými z destilační kolony na 280 - 300 °C. Poté se ohřeje v trubkové peci na cca 360 °C a vede se na nástřikové patro atmosférické kolony. Kapalné podíly klesají přes několik (2 - 4) destilačních pater do spodní části kolony, kde se z nich přehřátou vodní parou vyhánějí další lehčí podíly. Páry uvolněné na nástřikovém patře stoupají spolu s podíly uvolněnými ve spodní části kolony nahoru, procházejí řadou destilačních pater, na kterých nastává rozdělení na jednotlivé frakce. Lehký benzin, plyny a vodní pára odcházejí hlavou kolony přes výměník tepla do kondenzátoru, kde benzinové páry a vodní pára zkondenzují. Odtud přecházejí do separátoru, kde se odděluje voda, která se nepřetržitě odpouští. Lehký benzin se z části vrací jako zpětný tok na nejvyšší patro kolony, část se odvádí do zásobních nádrží.

Jako boční frakce se obvykle odebírá těžký benzin, petrolej a plynový olej. Z bočních frakcí se horkou vodní parou vyhánějí těkavější podíly, které se spolu s použitou vodní parou vracejí do destilační kolony, obvykle o jedno patro výše, než se odebírá příslušná frakce. Produkty zbavené lehčích podílů se vedou přes výměníky a chladiče do zásobních nádrží. Spodem kolony se odtahuje mazut.

V tabulce jsou pro ilustraci uvedeny typická destilační rozmezí a výtěžky jednotlivých frakcí získané při destilaci ruské ropy REB (Russian Export Blend). Tyto výtěžky frakcí samozřejmě platí jen pro tuto ropu a použité podmínky destilace. Jiné druhy ropy mají zcela odlišný obsah jednotlivých frakcí.

Pokud rafinérie nevyrábí letecký petrolej, nemusí odebírat petrolejovou frakci a odebírá pak široký plynový olej s destilačním rozmezím např. 190 -370 °C. V některých případech se z atmosférické kolony odebírá ještě plynový olej II, který se používá na výrobu lehkých topných olejů. V řadě případů se na hlavě kolony odebírá široký řez benzinu, který se pak redestiluje na lehký, těžký a případně i střední benzin.

U jednotek destilace ropy se dbá na dokonalou regeneraci tepla, proto se všechny produkty destilace vedou přes výměníky, ve kterých se jejich tepla využije k předehřevu ropy nebo k výrobě páry. Také teplo z cirkulačních refluxů se využívá k předehřevu ropy, k výrobě páry nebo ohřevu nástřiků v navazujících procesech zpracování jednotlivých destilátů (na obrázku to pro zjednodušení není uvedeno).

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...