Odsolování ropy

Značná část vody a v ní obsažených solí se odstraňuje již v místě těžby ropy, aby se do rafinérií nedopravovala voda. Ropa dopravená do rafinérií obsahuje obvykle 0,02 - 0,2 % obj. vody. Anorganické soli se v ropě vyskytují hlavně jako chloridy a sírany sodíku, vápníku a hořčíku. Obsah solí v ropě se udává většinou jako množství NaCl (převažující sůl), pohybuje se obvykle v rozmezí 5 - 60 mg/kg.

V rafinérii se anorganické soli odstraňují především z těchto důvodů:

  • Způsobují korozi technologického zařízení používaného při zpracování ropy.
  • Usazují se v potrubí, v pecích, ve ventilech a na teplosměnných plochách výměníků tepla, čímž zhoršují přestup tepla a funkčnost těchto zařízení.
  • Ucpávají póry katalyzátorů používaných při následném zpracování destilačních zbytků (mazut, vakuový zbytek), čímž způsobují jejich deaktivaci.

Voda je v ropě obsažena ve formě emulze. Anorganické soli jsou rozpuštěny v emulgované vodě nebo dispergovány v krystalickém stavu v ropě. K odstranění solí se v současné době používá elektrostatické odsolování.

Schéma jednostupňového elektrostatického odsolování ropy
Schéma jednostupňového elektrostatického odsolování ropy
(1, 2 - čerpadlo, 3 - ohřívač, 4 - směšovací ventil, 5 - elektrostatický separátor)

Odstranění vody a v ní obsažených solí se při elektrostatickém odsolování ropy pomáhá:

  • Ohřevem za tlaku - sníží se viskozita ropy, a tím se zlepší její oddělování od vody (tlakový ohřev je nutný, aby se neodpařovaly nízkovroucí podíly ropy).
  • Přídavkem deemulgátorů - působí na rozrušení emulze.
  • Elektrickým polem - způsobuje shlukování kapiček vody, zvětšování jejich velikosti, což umožňuje rychlejší a lepší odsazení vody.

Odsolování se provádí při teplotách 90 - 150 °C. K ropě se přidává 3 - 10 % obj. čerstvé vody, ve které se rozpouští soli dispergované v ropě, a zároveň se snižuje koncentrace solí v emulgované vodě. Čím má ropa větší hustotu, tím více vody a větší teplota se při odsolování používá. Velmi těžké ropy se před odsolováním musí ředit vhodnou ropnou frakcí, např. petrolejem, aby se snížila viskozita ropy a dosáhlo se uspokojivého odsolení.

Elektrostatické odsolování může být jednostupňové nebo vícestupňové. Při jednostupňovém odsolování se dosahuje 90 - 95 % účinnosti, při dvoustupňovém odsolování se dosahuje až 99 % účinnosti. Pokud se zbytky z destilace ropy štěpí hydrokrakováním nebo jiným katalytickým procesem, používá se někdy i třístupňové odsolování, aby se zmenšilo množství solí, které by se usazovaly na katalyzátorech použitých při těchto procesech. Množství vody v odsolené ropě (na výstupu z odsolování) bývá okolo 0,2 % obj. Odsolováním se tedy množství vody emulgované v surové ropě (0,02 - 0,2 % obj.) obvykle nesnižuje.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...