Zpracování vakuových destilátů a zbytků na paliva

Moderní rafinérie má ve svém vybavení jeden nebo více štěpných procesů, kterými se vakuové destiláty a zbytky přeměňují na pohonné hmoty. Zbytek z atmosférické destilace (mazut) se vede na vakuovou destilaci, kde se získají dva nebo více vakuových destilátů a vakuový zbytek (asfalt).

Příklad blokového schématu zpracování mazutu v palivářské rafinérii se štěpnými procesy
Příklad blokového schématu zpracování mazutu v palivářské rafinérii se štěpnými procesy

Vakuové destiláty se nejčastěji štěpí (krakují) pomocí fluidního katalytického krakování, méně často se využívá katalytické hydrokrakování. Vakuové zbytky se štěpí nejčastěji termicky pomocí visbreakingu nebo koksování, méně často pomocí hydrokrakování nebo katalytického krakování. Některé rafinérie mají pouze štěpení vakuových destilátů a nemají štěpení vakuových zbytků, pak musí mít pro vakuové zbytky jiné použití. Vakuové zbytky je možno po smísení s lehčími frakcemi používat jako těžké topné oleje, parciální oxidací se z nich může vyrábět vodík potřebný pro hydrorafinační a hydrokrakovací provozy nebo je lze použít na výrobu silničních a jiných asfaltů.

Hlavními produkty štěpných procesů jsou obvykle frakce využitelné při výrobě motorových paliv, tj. benzin, petrolej a plynový olej. V závislosti na použitém procesu štěpení se vlastnosti získaných frakcí dále upravují tak, aby z nich vyrobené pohonné hmoty splňovaly normované vlastnosti.

Při štěpných procesech výroby paliv vznikají vedle kapalných produktů také plynné nasycené a nenasycené uhlovodíky. Frakce C3 - C4 uhlovodíků je cenná jak z hlediska palivářského, tak i petrochemického. Značná část této frakce se používá k topení (propan-butan) a k pohonu automobilů (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Frakce C3 - C4 uhlovodíků z katalytického krakování obsahuje velké množství alkenů a izobutenu, které lze využít jako surovinu pro katalytickou alkylaci nebo polymeraci, kterými se z nich vyrábějí kvalitní vysokooktanové složky automobilových benzinů. C3 a C4 alkeny lze také izolovat a použít pro polymerace v petrochemii. Izobuten se spolu s metanolem, resp. etanolem používá na výrobu éterů (MTBE, ETBE), které se jako vysokooktanové složky přidávají do automobilových benzinů.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...