Zpracování atmosférických destilátů na paliva

Ropa se zpracovává v rafinériích, na které mohou navazovat petrochemické závody. Ropa se nejprve odsoluje a pak se atmosférickou destilací a vakuovou destilací rozdestiluje na několik užších frakcí, které se zpracovávají samostatně.

Atmosférickou destilací v jedné nebo více kolonách se z ropy obvykle získávají rafinérské plyny, lehký benzin, těžký benzin, petrolej, plynový olej a jako destilační zbytek zůstane mazut.

Blokové schéma obvyklého zpracování frakcí z atmosférické destilace ropy
Blokové schéma obvyklého zpracování frakcí z atmosférické destilace ropy

Všechny destiláty z atmosférické destilace ropy se obvykle nejprve pomocí hydrogenační rafinace odsiřují, vznikající sulfan se v Clausových jednotkách zpracovává na síru.

Rafinérské plyny se rozdělí se na topný plyn (obsahující hlavně metan a etan) a na propan a butan. Lehký benzin se většinou izomeruje, čímž se zvýší jeho oktanové číslo, a poté se používá jako složka autobenzinů. Těžký benzin se vede na jednotku reformování, kde se zvýší jeho oktanové číslo, a poté na mísení do autobenzinů.

Petrolej se používá se jako pohonná hmota pro letecké motory nebo jako složka motorové nafty. Plynový olej se používá jako hlavní složka motorové nafty.

Mazut se někdy používá přímo nebo po úpravě vlastností (zejména viskozity a bodu tuhnutí) přídavkem lehčí frakce (obvykle odsířený nebo neodsířený plynový olej) jako těžký topný olej. Většinou se dále zpracovává vakuovou destilací.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...