World Petroleum Council - Výzva mladým

Vize a mise | Historie a kontakty | Výzva mladým


Výzva mladým

Ropný průmysl se potýká s vážným nedostatkem mladých, talentovaných pracovníků, kteří by mohli nahradit zkušené odborníky, kteří odcházejí do důchodu. Abychom rozuměli a mohli řešit problémy nacházející se v průmyslovém pozadí, WPC vytvořila Výbor mládeže.

Studie společnosti Deloitte ukázala, že:

  • Průměrný věk zaměstnanců výzkumných a výrobních firem je 50 let, což je nejvyšší průměr ze všech průmyslů
  • Od roku 1981 ztratil tento průmysl 1,1 milionu zaměstnanců (zejména v důsledku fůzí, akvizičních aktivit a nezaměstnanosti v 90. letech 20. století)
  • 40 – 60 % stárnoucích zaměstnanců v průmyslu půjde do penze během příštích pěti let (zejména geologové a ropní inženýři)

Navíc, počet mladých lidí zapojených do průmyslu nebo absolventů v příbuzných oborech klesá. Ropný průmysl je na hraně demografického srázu: věkový rozdíl se zvyšuje na alarmující míru, včetně stárnoucí pracovní síly, která v brzké době odchází do penze, přičemž není dost mladých lidí, které by tento průmysl přitahoval tak, aby se do něj zapojili. Tato mezera v dovednostech může bránit schopnosti průmyslu provozovat dále, zvláště s ohledem na velké výzkumné a výrobní projekty.
Tato výzva je významná zejména v kontextu rychlého růstu světové spotřeby energie a voláním po větším dodržování praktik sociální a environmentální odpovědnosti.

Výbor mládeže WPC

Reakcí na výzvu bylo založení Výboru mládeže, který by měl zaujímat stanoviska k problematice a zapojit mladé lidi do hledání možných řešení. Je důležité, aby byli mladí na čele v řešení této problematiky: oni jsou totiž ti, kteří zdědí tento průmysl a měli by být zapojeni do vytváření jeho budoucnosti.
Výbor je tvořen osmnácti osobami s věkem pod 35 let s rozdílných profesí a reprezentující různé země. Přes nemožnost častých osobních setkání členové komunikují a společně spolupracují na založení strategie a na přípravě podnětného a zavazujícího programu mládeže pro příští kongres. Výbor zajistí, že na 19. světovém ropném kongresu budou participovat zástupci mladých na nejvyšší úrovni v historii. Bude zde příležitost pro to, aby se začal řešil kritický demografický rozdíl pro přenos myšlenek a názorů mladých lidí na to, jak může ropný průmysl překonat tento rozdíl.
Výbor dal základ pro větší zapojení mládeže do příštích kongresů i v rámci ropného sektoru všeobecně. V několika zemích byly založeny Národní výbory mládeže a Studentské pobočky WPC s úmyslem vytvoření několikaúrovňové interakce mezi ropným sektorem a mladými odborníky a studenty. Výbor taktéž plánuje spolupráci s dalšími organizacemi zaměřenými na ropný průmysl a/nebo na mladé lidi za účelem sdílení systémů a rozšíření jejich dosahu.

Studenti či mladí odborníci, kteří se zajímají o činnost Rady mládeže, nás mohou kontaktovat na: youth@world-petroleum.org.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...