World Petroleum Council - Historie a kontakty

Vize a mise | Historie a kontakty | Výzva mladým


Historie kongresu


2005 – 18. světový ropný kongres, Johannesburg
2002 – 17. světový ropný kongres, Rio
2000 – 16. světový ropný kongres, Calgary
1997 – 15. světový ropný kongres, Peking
1994 – 14. světový ropný kongres, Stavanger
1991 – 13. světový ropný kongres, Buenos Aires
1987 – 12. světový ropný kongres, Houston
1983 – 11. světový ropný kongres, Londýn
1979 – 10. světový ropný kongres, Bukurešť
1975 – 9. světový ropný kongres, Tokio
1971 – 8. světový ropný kongres, Moskva
1967 – 7. světový ropný kongres, Mexico City
1963 – 6. světový ropný kongres, Frankfurt
1959 – 5. světový ropný kongres, New York
1955 – 4. světový ropný kongres, Řím
1951 – 3. světový ropný kongres, Haag
1937 – 2. světový ropný kongres, Paříž
1933 – 1. světový ropný kongres, Londýn

Důležité strategické oblasti


Kongres světové třídy – pořádání kvalitního ropného a palivářského kongresu světové třídy
Mezikongresové činnosti – organizace fór pro spolupráci a další činnosti týkající se konkrétních témat, organizace regionálních událostí souvisejících se členy Rady a všemi účastníky
Spolupráce s dalšími podílníky – zvyšování hodnoty tím, že spolupracujeme s dalšími organizacemi při hledání synergií a prosazování nejlepších praktik
Komunikace – zvyšování povědomí o aktivitách Rady v rámci podpory komunikace jak vnitřní, tak i vnější
Globální reprezentace – přitáhnout a udržet světové zapojení ve WPC
Zapojení mládeže (a žen) – zvýšení účasti mladých lidí a žen v ropných a palivářských záležitostech, včetně založení vyhrazené Rady mládeže pro rozvoj systému aktivních příležitostí
Odkaz – vytvoření centrálního fondu odkazu WPC založeného na misi WPC ve prospěch komunit a jedinců po celém světě

Mise

WPC je jedinou organizací na světě reprezentující společenství ropného a plynárenského podnikání. Základní hodnoty a záměr WPC se soustřeďují na trvalé zlepšování životů lidí celého světa v těchto oblastech:

  • Zvýšené porozumění problémům a výzvám
  • Vytváření systému příležitostí v globálním fóru
  • Spolupráce (partnerství) s dalšími organizacemi
  • Příležitost představit průmysl a demonstrovat nejlepší praktiky
  • Fórum pro rozvíjení obchodních příležitostí
  • Šíření informací skrze kongresy, zprávy, regionální setkání a workshopy
  • Iniciativy pro nábor nových členů
  • Aktivity pro zlepšování dovedností a znalostí v průmyslu
  • Povědomí o environmentálních otázkách, zachování energie a trvalá řešení

Struktura a kontakty

Řídícím orgánem Světové ropné rady je Rada, která se schází jednou ročně. Členové z celého světa volí každé tři roky prezidenta a výkonnou radu, jejichž úkolem je zpracování a provádění strategie Rady. Rada rovněž vybírá jednu z kandidátských zemí pro nastávající Světový ropný kongres. Pro zajištění vědecké a tematické kvality této události volí Rada Programový kongresový výbor, jehož členové vytvářejí pro kongresy obsah na vysoké úrovni.

Kontakty
World Petroleum Council - sekretariát
Suite 1, 4th Floor, 1 Duchess Street
London
W1W 6AN

Dr Pierce Riemer, generální ředitel
Tel: +44 (0)20 7637 4958
Email: pierce@world-petroleum.org

Ulrike von Lonski, ředitel pro komunikaci
Tel +44 (0)20 7637 4995
Email: ulrike@world-petroleum.org
Můžete navštívit na oficiální stránkách WPC: www.world-petroleum.org

Studenti či mladí odborníci, kteří se zajímají o činnost Rady mládeže, nás mohou kontaktovat na: youth@world-petroleum.org.

Česká národní rada Světové rady pro ropu (ČNR WPC)

Česká národní rada Světové rady pro ropu ( ČNR WPC) je sdružení právnických osob, které se přihlásily k principům Světové rady pro ropu a prosazují její myšlenky.
Česká národní rada připravuje vystoupení zástupců České republiky na pravidelných světových kongresech Světové rady pro ropu.
Předsedou České národní rady WPC je ing. Vít Tůma (MERO ČR).

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...