Uhlovodíková rozpouštědla

Rozpouštědla jsou nezbytným pomocníkem v nejrůznějších oborech lidské činnosti a rozsah jejich používání je velmi široký. S postupem ekologických omezení a rozmanitosti rozpouštěných látek vyvstávají stále intenzivněji požadavky na toxikologickou nezávadnost a na technologickou vhodnost rozpouštědla, zejména v případech, kdy rozpouštědlo těká do vzduchu a nebo recirkuluje při použití. Velkou skupinu rozpouštědel představují uhlovodíková rozpouštědla vyráběná z ropné suroviny.

Typy rozpouštědel a způsob výroby

Co to tedy jsou uhlovodíková rozpouštědla? Většinou se jedná o směsi uhlovodíků s bodem varu v rozmezí cca 30 až 280 °C. Jsou to obvykle těkavé bezbarvé kapaliny s nepříliš výrazným zápachem, nemísitelné s vodou. Konkrétní destilační rozmezí a uhlovodíkové složení jednotlivých typů rozpouštědel je závislé na konkrétním účelu a způsobu použití.

Velkou skupinou uhlovodíkových rozpouštědel jsou technické benziny. Jsou to těkavé organické látky pocházející z ropné suroviny, které se vyznačují rozdílným bodem varu a rozdílným složením. Technické benziny se používají v celé řadě různých průmyslových oborů – například můžeme jmenovat rozpouštědla v průmyslu barev a laků, inertní média a nosiče v technologických procesech, extrakční činidla v tukařském průmyslu, jako čistící prostředky, pro laboratorní účely atd.

Podle uhlovodíkového složení rozdělujeme uhlovodíková rozpouštědla na parafinická aromatická, cyklánická a směsná. Podle destilačního rozmezí rozlišujeme typy nízkovroucí, středněvroucí a vysokovroucí s úzkým nebo širokým destilačním rozmezím. Z hlediska vlastností je pro technické benziny nejdůležitější jejich těkavost, tj. destilační rozmezí, dále je to chemické složení, obsah nežádoucích nečistot, rozpouštěcí síla atd.

Spotřeba jednotlivých typů rozpouštědel může být řádově od několika jednotek tun až po desítky tisíc tun za rok. Zpravidla se rozpouštědla vyrábějí ne jedním, ale kombinací několika technologických procesů, z nichž nejdůležitější jsou destilace a redestilace resp. rektifikace, chemická konverze, rafinace a odstraňování nečistot a popřípadě mísení.

Pomocí uvedených procesů se upravuje destilační rozmezí, uhlovodíkové složení a odstraňují se nežádoucí příměsi jako např. síra, benzen, olefiny, dusíkaté sloučeniny a stopové nečistoty, někdy také barva, zápach a další parametry.

Sortiment a vlastnosti rozpouštědel

Pojmenování technických benzinů je velmi různorodé a obvykle každá větší rafinérská společnost v zahraničí si pro nabízené typy vytváří vlastní názvoslovné řady. Na trhu se pak můžeme často setkat s tím, že pod různým názvem jsou nabízeny stejné produkty. Podle názvu také často nemůžeme přesně určit, o jaký technický benzin se jedná a vždy je nutná technická specifikace. Největšími výrobci uhlovodíkových rozpouštědel jsou firmy Shell, Mobil/Exxon, Total/Fina/Elf aj., které nabízejí desítky typů rozpouštědel.

Sortiment používaných rozpouštědel se neustále vyvíjí. Hybnou silou je vývoj nových technologií, úpravy stávajících technologických procesů a zpřísňování ekologických požadavků a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nová rozpouštědla jsou obvykle „ušita na míru“ právě pro daný způsob použití a danou technologii.

Způsobů klasifikace rozpouštědel může být celá řada. Dělení s provádí obvykle na základě jejich složení resp. fyzikálně chemických vlastností. Z hlediska obsahu aromátů tak rozeznáváme alkanická nebo aromatická rozpouštědla, z hlediska bodu varu resp. destilačního rozmezí je dělíme na nízkovroucí, středněvroucí nebo vysokovroucí. Dále se používají názvy dominantního uhlovodíku, např. extrakční hexan nebo isopentanový koncentrát. Často se také setkáváme s různé triviální názvy vyjadřující původ nebo způsob použití – petrolejový ether, lakový benzin, lékařský benzin.

Specifikace rozpouštědel je odvislá na způsobu použití, prakticky vždy se však stanovuje hustota, destilační křivka, uhlovodíkové složení a obsah nežádoucích příměsí, které se liší podle typu rozpouštědla a způsobu jeho použití (síra, aromáty, benzen, n-hexan atp.).

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...