Motorové oleje

Oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Vyrábějí se z ropných nebo syntetických olejových základů (nebo jejich směsí) zušlechtěných komplexem pečlivě vybraných přísad s mimořádně vysokou účinností (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.). Jsou vhodné k mazání benzinových a naftových motorů s vysokými až nejvyššími požadavky na výkonnost oleje, vybavených katalyzátory; jsou zárukou bezpečného celoročního provozu. Oleje viskozitních tříd SAE 0W-X a 5W-X (přiměřeně i SAE 10W-X) umožňují bezproblémový provoz motorů i za mimořádně nízkých teplot a příznivě snižují spotřebu paliva.

Oleje pro benzinové a naftové motory se středními požadavky

Ropné oleje, jejichž přirozené vlastnosti jsou zlepšeny inhibitory oxidace a koroze, přísadami detergentně disperzantními, případně (podle druhu) dalšími. Jsou určené k mazání benzinových i naftových motorů se středními požadavky na užitné vlastnosti oleje.

Oleje pro naftové motory

Vyrábějí se z ropných (některé z nich i z částečně syntetických) olejových základů zušlechtěných inhibitory oxidace a koroze, přísadami protiotěrovými, detergentně disperzantními, případně jinými. Jsou určené k mazání naftových motorů širokého spektra požadavků na užitné vlastnosti maziva.

Oleje pro naftové i benzinové motory

Vyrábějí se z ropných olejových (případně částečně syntetických) základů zušlechtěných inhibitory oxidace a koroze, přísadami detergentně disperzantními a jinými. Jsou vhodné k mazání naftových, případně i benzinových motorů (smíšený vozový park) s vysokými až mimořádnými požadavky na výkonnost oleje; vyhovují podmínkám celoročního provozu (celoroční oleje).

Oleje pro traktory

Ropné oleje zušlechtěné komplexem pečlivě vybraných přísad. Jsou určeny pro aplikace v zemědělství, stavebnictví apod. – univerzální oleje širokého použití.

Oleje pro plynové motory

Vyrábějí se z ropných olejových základů zušlechtěných přísadami k zlepšení termooxidační stability, protikorozních a protiotěrových vlastností, eventuálně dalšími. Jsou to oleje velmi vysoké výkonnosti, určené pro stacionární, ale i mobilní motory pracující celoročně, používající jako palivo plynná média.

Oleje pro malou zahradní a zemědělskou techniku

Ropné oleje s vhodnými přísadami. Celoroční a jednostupňový – sezónní olej pro pohonné jednotky malé zahradní a zemědělské techniky.

Oleje pro dvoudobé motory

Produkty vycházející z kvalitních ropných základů a vhodných zušlechťujících přísad (inhibitory koroze, přísady pro zlepšení mazací schopnosti, modifikátory bránící tvorbě úsad a další). Jsou určeny výhradně pro dvoudobé benzinové motory mazané směsí oleje s benzinem nebo dávkovacím čerpadlem. Používají se celoročně.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...