Redukce škodlivin v plynných emisích z motorů automobilů

Vývoj obsahu síry v motorové naftě a zatížení životního prostředí SO2 vyvolané jejím spalováním je uvedeno na obrázku 4.2.6. Z obrázku je vidět, že ačkoli spotřeba motorové nafty vzrostla od roku 1993 na více než dvojnásobek, obsah síry emitovaný v podobě SO2 vznikajícího jejím spalováním je na úrovni nižší než 5 % oproti roku 1993.

Se svými požadavky přicházejí také konstruktéři motorů. Výbor ”World-wide Fuel Charter” sdružující ACEA (European Automobile Manufacturers Assotiation), Alliance (Alliance of Automobile Manufactures), EMA (Engine Manufacturers Assotiation) a JAMA (Japan Automobile Manufacturers Assotiation) vydal v roce 2006 nové vydání svých požadavků na budoucí paliva.

V tomto materiálu jsou uváděny 4 stupně požadavků od nejmírnějších po nejpřísnější v závislosti na emisních limitech, které mají být plněny (viz graf).

Vývoj množství síry dodávané na trh s motorovou naftou
Vývoj množství síry dodávané na trh s motorovou naftou

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...