Nové požadavky na kvalitu

Vývoj požadavků na kvalitu motorových naft v západní Evropě od 1.1.2005 určuje již dříve zmíněná směrnice Evropské unie 98/70/EC ve znění směrnice 2003/17/EC. V porovnání s požadavky platnými k 1.1.2005 dochází od 1.1.2009 pouze ke zpřísnění limitu na obsah síry v motorové naftě na max. 10 mg/kg. Jak již bylo uvedeno u autobenzinů – směrnice se v současné době reviduje a probíhá široká diskuse o dalším vývoji. Změny se očekávají zejména v uplatňování biokomponent, kdy by mohlo dojít ke zvýšení maximálně povoleného obsahu FAME ze stávajících max. 5 % V/V na 7 resp. 10 % V/V. Další očekávanou změnou je snížení obsahu polyaromatických uhlovodíků na max. 8 % m/m (některé členské státy EU navrhovaly razantnější snížení, ale zdá se, že v tomto případě převážily reálné možnosti rafinérií).

Shrneme-li uvedené požadavky a vezmeme-li do úvahy možnosti rafinérií, lze předpokládat vývoj kvalitativních požadavků na motorové nafty zejména v oblasti úpravy jejich uhlovodíkového složení a cetanového čísla / indexu. Pravděpodobné je také zavedení normovaných metod pro kontrolu čistoty vstřikovacího systému a elektronické kontroly emisí vznikajících za provozu.

Odhad budoucího vývoje některých kvalitativních parametrů je uveden v tabulce. Jejich splnění však pro rafinérie vůbec nebude jednoduché.

Odhadovaná budoucí kvalita motorové nafty
Odhadovaná budoucí kvalita motorové nafty

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...