Nové požadavky na kvalitu

Vývoj požadavků na kvalitu motorových naft v západní Evropě od 1.1.2005 určuje již dříve zmíněná směrnice Evropské unie 98/70/EC ve znění směrnice 2003/17/EC. V porovnání s požadavky platnými k 1.1.2005 dochází od 1.1.2009 pouze ke zpřísnění limitu na obsah síry v motorové naftě na max. 10 mg/kg. Jak již bylo uvedeno u autobenzinů – směrnice se v současné době reviduje a probíhá široká diskuse o dalším vývoji. Změny se očekávají zejména v uplatňování biokomponent, kdy by mohlo dojít ke zvýšení maximálně povoleného obsahu FAME ze stávajících max. 5 % V/V na 7 resp. 10 % V/V. Další očekávanou změnou je snížení obsahu polyaromatických uhlovodíků na max. 8 % m/m (některé členské státy EU navrhovaly razantnější snížení, ale zdá se, že v tomto případě převážily reálné možnosti rafinérií).

Shrneme-li uvedené požadavky a vezmeme-li do úvahy možnosti rafinérií, lze předpokládat vývoj kvalitativních požadavků na motorové nafty zejména v oblasti úpravy jejich uhlovodíkového složení a cetanového čísla / indexu. Pravděpodobné je také zavedení normovaných metod pro kontrolu čistoty vstřikovacího systému a elektronické kontroly emisí vznikajících za provozu.

Odhad budoucího vývoje některých kvalitativních parametrů je uveden v tabulce. Jejich splnění však pro rafinérie vůbec nebude jednoduché.

Odhadovaná budoucí kvalita motorové nafty
Odhadovaná budoucí kvalita motorové nafty

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...