Vývoj kvality motorové nafty

První normy na kvalitu motorové nafty pocházejí z 50. let 20. století. Obvykle byly k dispozici dva druhy motorové nafty – letní a zimní, popřípadě nějaký přechodový typ. Pro speciální použití, především pro vojenské účely byl k dispozici jeden nebo dva arktické typy. Porovnáme-li normy za sebou tak, jak postupně vycházely, zjistíme, že k největším změnám docházelo především z hlediska nízkoteplotních vlastností motorových naft a obsahu síry.

Radikální snižování obsahu síry s sebou však přineslo jeden problém. Ukázalo se totiž, že hluboce rafinovaná motorová nafta s obsahem síry pod 500 mg/kg ztrácí svou přirozenou mazací schopnost. Snížení mazivosti motorové nafty může způsobovat problémy u vstřikovacích čerpadel vznětových motorů. Jakékoliv netěsnosti, nepřesnosti popř. chyby na těchto velmi důležitých součástech motoru jsou příčinou zhoršené ekonomiky provozu, nižšího výkonu a v neposlední řadě i výrazně horších emisních charakteristik. Značně náchylná vůči zadření jsou zejména rotační vstřikovací čerpadla, která jsou přímo mazána motorovou naftou.

Motorová nafta s obsahem síry nad 0,2 % (m/m) vykazovala velmi dobrou ”přirozenou” mazivost, která byla dána přítomností stopových množství uhlovodíků obsahujících síru, dusík, kyslík apod. Při takovém obsahu síry se tedy nevyskytovaly žádné vážnější problémy se vstřikovacími čerpadly. Avšak v současné době, kdy se takřka v celé Evropě vyrábí s ohledem na zlepšení ekologických poměrů motorová nafta s obsahem síry hluboko pod hodnotu 500 mg/kg, je nutno věnovat tomuto parametru maximální pozornost.

Problém s mazivostí motorové nafty se objevil při provozních testech s neaditivovanou motorovou naftou ze Švédska třídy Class 1, kdy se zcela jednoznačně prokázalo, že dochází ke zhoršení činnosti vstřikovacích čerpadel již v průběhu velmi krátké doby provozu (řádově již po několika hodinách).

Z tohoto hlediska je proto značně riskantní, když někteří automobilisté např. ve svých osobních vozech používají zejména v zimních měsících místo klasické motorové nafty petrolej v dobré víře, že jim nebude palivo ”zamrzat”. Pokud současně nepřidáme vhodnou mazivostní přísadu, důsledkem tohoto počínání může být za nepříznivých okolností až poškození vstřikovacího čerpadla v hodnotě mnoha desítek tisíc korun. Mnohem citlivější na poškození s ohledem na konstrukci jsou vstřikovací čerpadla osobních a lehkých dodávkových automobilů. U nákladních automobilů není nebezpečí zadření vstřikovacího čerpadla tak výrazné.

Další vývoj kvalitativních požadavků již byl určován téměř výhradně rostoucími požadavky na ochranu životního prostředí. Mezníkem ve vývoji kvality motorových naft byla stejně jako v případě automobilových benzinů směrnice EU 98/70/EC. Kromě úpravy maximálně povoleného obsahu síry a některých dalších parametrů se zde zavádí jeden zcela nový, a to obsah polyaromatických uhlovodíků.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...