Monomery

Výroba důležitých monomerů na bázi propylenu

Výčet důležitých nepolymerních derivátů propylenu udává následující tabulka. V té je uvedeno pořadí derivátů dle světové produkce. V ČR je ovšem výroba omezena na produkci kyseliny akrylové a oxoalkoholů. V popisu technologií se přidržíme pořadí dle důležitosti pro ČR.Kyselina akrylová

Vyrábí se katalytickou oxidací propylenu, světová roční kapacita výroby je cca 4,7 milionů tun. Kapacita výroby jednotky v Sokolově (dnes patřící do skupiny Hexion) je kolem 55 tis. tun ročně. Syntéza dle dále uvedeného schématu se děje dvoustupňově, ve dvou za sebou jdoucích reaktorech se zařazeným mezichlazením. Reaktory jsou trubkové, s velkým počtem tenkých trubek naplněných oxidačním katalyzátorem na bázi kobaltu, molybdenu a vanadu. Podmínky v obou reaktorech jsou odlišné – v prvém reaktoru se udržuje teplota kolem 400 °C, ve druhém je asi o 100 °C nižší. Tlak je atmosferický, parciální tlak reaktantů se dále snižuje přiváděnou vodní parou a také tím, že se k oxidaci používá vzduch. Po syntéze následuje poměrně složité čištění kyseliny akrylové dané její velkou reaktivitou – destilační systémy jsou velmi teplotně šetrné. Je nutné použití inhibitorů polymerace.Použití kyseliny akrylové je velmi pestré – vesměs se jedná o následnou polymeraci jejích esterů (akrylátů) s alkoholy – methanolem, ethanolem, butanoly, 2-ethylhexanolem apod.Polymery – polyakryláty – se používají zejména na výrobu:
  • superadsorbentů (SAP ­ superadsorbent polymer) pro hygienické aplikace (známé dětské pleny)
  • nátěrových hmot (latexů) 48 %
  • adheziv a těsnících prostředků
  • elastomerů a jiných látek

Oxoalkoholy

Vyrábí se hydroformylací (oxosyntézou) propylenu, a to buď staršími technologiemi založenými na kobaltových katalyzátorech nebo moderněji na rhodivých katalyzátorech. Starší procesy (např. postup instalovaný v Litvínově s kapacitou kolem 50 tis. tun alkoholů za rok) vyžaduje vysoké pracovní tlaky, dosahuje se nepříliš dobrých výtěžků žádanějšího n-butanolu. Teplota je 110 - 180 °C, tlak 20 - 30 MPa. V prvém kroku dochází k vlastní hydroformylační reakci, kdy reaguje propylen ze syntézním plynem za tvorby butanalů (n- i iso-).n­Butyraldehyd se pak hydrogenuje na n­butanol, který se používá jako rozpouštědlo, k výrobě butylesterů, např. změkčovadla dibutylftalátu.Z n­butyraldehydu se vyrábí 2­etylhexanol (aldolová kondenzace n-butyraldehydu na 2-ethylhexenal v zásaditém prostředí a následná hydrogenace), který se používá jako tzv. dioktylftalát zejména na výrobu změkčovadel PVC.Zjednodušené schéma výroby oxoalkoholů v UNIPETROL RPA v Litvínově je naznačeno na následujícím obrázku.

Oxosyntéza v Chemopetrolu - kapacita 48 kt/rok.
Oxosyntéza v Chemopetrolu - kapacita 48 kt/rok.

Kontakty


abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...