Kvalitativní požadavky na LPG

Zkapalněné ropné plyny jsou v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných paliv. Tyto plyny se také často označují jako propan – butan podle dvou základních komponent tohoto paliva.

Kvalitativní požadavky na LPG se liší v závislosti na způsobu použití. Na rozdíl od požadavků na propan – butan používaný jako topný plyn se v požadavcích kladených na LPG používaných jako motorové palivo klade důraz na čistotu, těkavost a antidetonační charakteristiky. Stávající kvalitativní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Technické požadavky na LPG pro pohon
Technické požadavky na LPG pro pohon

Z hlediska těkavosti platí v ČR pro zimní období (tj. od 1.10. do 31.5.) požadavky na těkavost pro typ B. V budoucnu lze očekávat další zpřísňování některých parametrů, zejména obsahu síry, čistoty produktu a možná i výkonových parametrů.

Ze strany výrobců motorů se objevují hlasy volající po zpřísnění uvedených kvalitativních požadavků v následujících parametrech:

  • celkový obsahu síry max. 5 mg/kg
  • odparek max. 15 mg/kg
  • obsahu C5-uhlovodíků max. 0,15 % (V/V)

Jejich dodržení by mělo přispět k dlouhodobému bezproblémovému provozu plynových motorů a zajistit dosažení velmi dobrých energetických, výkonových a emisních parametrů motoru i jejich dlouhodobou stálost.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...