Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE)

Lineární nízkohustotní polyethylen je nejmladším ze všech typů PE. Jeho struktura je podobná struktuře HDPE, ale má nízkou krystalinitu vzhledem k velkému počtu krátkých řetězců. Z toho důvodu také má nízkou hustotu (obvykle nižší než 940 kg/m3). LLDPE je používán k výrobě jak ohebných, tak i pevných produktů. LLDPE je často používán ve směsi s jedním z dříve zmiňovaných materiálů k výrobě tenčích filmů. Je také používán v obalech tvořených vícevrstvými filmy. LLDPE je velmi pevný a zachovává si tvar. Tyto vlastnosti jsou užitečné pro výrobu větších předmětů jako víka. Obrázek 5 ukazuje molekulární strukturu LLDPE s typicky krátkými rozvětvenými řetězci způsobenými specifickými komonomery.

Molekulární struktura LLDPE.
Molekulární struktura LLDPE.

Výroba LLDPE v roztoku

V reaktoru pro výrobu v roztoku je polymer rozpuštěn ve směsi rozpouštědlo/komonomer. Obvykle je obsah polymeru v reaktoru pro výrobu z roztoku udržován mezi 10 až 30 %. hm. Uhlovodíkové rozpouštědlo C6-C9 je běžně používáno jako ředidlo při výrobě v roztoku. Jako komonomery jsou používány α-olefiny v řadě od propylenu k 1-decenu. Výroba v roztoku je velmi vhodná pro vytváření kopolymerů na bázi vyšších α-olefinů jako 1-hexenu a 1-oktenu. Pro výrobu v roztoku mohou být použity jak katalyzátory Ziegler-Natta a tak katalyzátory na bázi metalocenů.

Výroba LLDPE v plynné fázi

Reaktor s fluidním ložem i katalytický systém, používaný pro výrobu LLDPE, je stejný jako pro výrobu HDPE. Řada zařízení s reaktorem s fluidním ložem je navržena jak pro výrobu HDPE, tak pro výrobu LLDPE.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...