Ethylenoxid a Ethylenglykoly

I když se ethylenoxid (EO) a ethylenglykoly (EG) mohou vyrábět odděleně, téměř všechny v Evropě instalované výrobny spojují oba produkty v integrovaných jednotkách. Ethylenoxid je klíčovým meziproduktem ve výrobách mnoha důležitých produktů. Většina vyrobeného ethylenoxidu jde na glykoly, etoxylované detergenty, etanolaminy, glykoletery a polyoly (obrázek). V ČR tato technologie není instalována.

Ethylenoxid a jeho deriváty.
Ethylenoxid a jeho deriváty.

Ethylenoxid (EO) vzniká reakcí plynného ethylenu a kyslíku nad pevným katalyzátorem obsahujícím stříbro. Exotermní reakce se provádí při zvýšené teplotě (200 – 300 °C) a tlaku (15 – 25 bar) s dobou prodlevy cca jedna sekunda. Vedlejšími reakcemi mohou také vznikat velmi malá množství acetaldehydu a formaldehydu.Hlavními vedlejšími produkty jsou ovšem oxid uhličitý a voda, produkty silně exotermní totální oxidace ethylenu. Také část vzniklého EO se může oxidovat na oxid uhličitý a vodu.Poměr těchto dvou reakcí určuje selektivitu procesu (tj. vyrobené množství EO na spotřebované množství ethylenu) a je hlavně určován typem použitého katalyzátoru. Selektivita pro EO je 65 – 75 % (u procesu používajícího vzduch) nebo 70 – 80 % (u procesu používajícího kyslík) při konverzi ethylenu 8 – 10 %.

Monoethylenglykol (MEG) vzniká hydrolýzou EO vodou při zvýšené teplotě a tlaku (150 – 250 °C, 3 – 4 MPa). U průmyslových jednotek obsahuje surová směs glykolů mezi 70 a 95 % hmot. MEG.Hlavním ko-produktem při výrobě MEG je diethylenglykol (DEG), který vzniká reakcí MEG s EO.DEG může reagovat dál s EO (ethoxylace) za vzniku triethylenglykolu (TEG) a těžších glykolů.Schematicky tyto postupy uvádí následující obrázek.

Schéma procesu výroby ethylenoxidu/ethylenglykolu s čistým kyslíkem.
Schéma procesu výroby ethylenoxidu/ethylenglykolu s čistým kyslíkem.

Kontakty


viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...