Butadien a jeho deriváty

V prvé části stručného pojednání o petrochemii byla popsána výroba 1,3-butadienu separací z pyrolýzní C4-frakce, což je nejvýznamnější způsob výroby. Typická C4-frakce z pyrolýzy obsahuje přibližně 50 % hmot. 1,3-butadienu. Jelikož je butadien významným monomerem po mnoho let, bylo pro jeho výrobu vypracována a také používána celá řada technologií – ty jsou ovšem postupně opouštěny s tím jak roste kapacita ethylenových jednotek a dostupnost butadienu z pyrolýzy. V ČR je pyrolýzou produkováno přibližně 90 tis. tun 1,3-butadienu ročně – jeho domácí spotřeba na butadienové kaučuky se přibližně rovná této produkci.

1,3 - butadien
1,3 - butadien

Jak už bylo naznačeno, v průmyslu se butadien využívá zejména při homopolymeraci na polybutadien nebo kopolymeraci s nejrůznějšími nenasycenými monomery. Podrobněji o polymerních materiálech na bázi butadienu bude pojednáno v jiné kapitole. Protože má v molekule několik reakčních center, může být rovněž surovinou pro řadu důležitých meziproduktů, které se z něj připraví adičními nebo cyklizačními reakcemi. Polymeračními reakcemi se získává řada eleastomerů, které vynikají různými vlastnostmi podle toho, jak byla vybudována jejich molekula. Ke kopolymeracím s butadienem se používá hlavně styren (typická výroba butadien-styrenových kaučuků v závodě v Kralupech) nebo akrylonitril (v ČR nezavedeno). Tři nejdůležitější druhy butadienového kaučuku jsou : SBR = butadienstyrenový kaučuk, BR = butadienový kaučuk a NBR = akrylonitrilový kaučuk. Další skupinou tvoří termoplastické polymery, typicky kopolymery ABS (akrylonitril, butadien, styren), které se zpracovávají jako termoplasty odolné proti nárazům i při nízkých teplotách. Od butadienu lze rovněž odvodit chloropren, který je rovněž důležitým monomerem při výrobě kaučuků. Hlavní aplikace těchto typů polymerů je možno vyčíst z tabulky.

Hlavní aplikace 1,3-butadienu.
Hlavní aplikace 1,3-butadienu.

V poslední době vzrůstá význam butadienu jako suroviny pro výrobu technicky zajímavých meziproduktů. Tak se například adicí chloru připraví 3,4-dichlor-1-buten a z něj následující eliminací chlorovodíku chloropren.Jinou významnou reakcí je adice kyanovodíku na nitril kyseliny adipové, který slouží k výrobě důležitého monomeru výroby polyamidů – hexamethylendiaminu.Z butadienu lze vyrobit v několika stupních i 1,4-butandiol, který je významným dvojsytným alkoholem při výrobě polyesterů a polyuretanů.

1,4-butandiol
1,4-butandiol

1,4 - adicí oxidu siřičitého vzniká z butadienu sulfolen, který hydrogenací poskytuje termicky velmi stabilní sulfolan (tetrahydrothiofendioxid).Sulfolan je technicky důležité odolné rozpouštědlo používané při extraktivní destilaci aromatických uhlovodíků k čištění plynů.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...