Redukce škodlivin v plynných emisích z motorů automobilů

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím změny v požadavcích na kvalitu automobilových benzinů jsou rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí. Zde má největší význam zavedení třícestných katalyzátorů výfukových plynů. Třícestné se jim říká proto, že mají tři funkce: oxidaci nespálených uhlovodíků na CO2 a H2O, oxidaci CO na CO2 a redukci NOx na N2.

Působení katalyzátorů lze zjednodušeně znázornit na následujících rovnicích:


Používání těchto trojcestných katalyzátorů však vyžaduje automobilový benzin neobsahující žádné olovo, protože to působí jako katalytický jed a spolehlivě vyřadí katalyzátor z funkce. Automobilista se pak při technické prohlídce a při kontrolním měření kvality výfukových plynů může divit, proč jeho motor nesplňuje požadované hodnoty emisí.

Se svými požadavky přicházejí také konstruktéři motorů. Výbor ”World-wide Fuel Charter” sdružující ACEA (European Automobile Manufacturers Assotiation), Alliance (Alliance of Automobile Manufactures), EMA (Engine Manufacturers Assotiation) a JAMA (Japan Automobile Manufacturers Assotiation) vydal v roce 2006 nové vydání svých požadavků na budoucí paliva. Jsou zde uváděny 4 stupně požadavků od nejmírnějších po nejpřísnější v závislosti na emisních limitech, které mají být plněny.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...