Nové požadavky na kvalitu

Vývoj požadavků na kvalitu automobilových benzinů od 1. 1. 2005 určuje již dříve zmíněná směrnice Evropské unie 98/70/EC ve znění směrnice 2003/17/ES. Zde je stanoven zákaz prodeje olovnatých automobilových benzinů v zemích EU k 1. 1. 2000.

Od 1. 1. 2009 dochází ke zpřísnění limitu na obsah síry v autobenzinu na max. 10 mg/kg. Směrnice se v současné době reviduje a probíhá široká diskuse o dalším vývoji. Změny se očekávají zejména v uplatňování biokomponent, kdy by mohlo dojít ke zvýšení maximálně povoleného obsahu kyslíku z 2,7 % (m/m) až na 3,7 % (m/m) a současně ke zvýšení limitu pro obsah ethanolu až na 10 % (V/V) a etherů na 22 % (V/V). Uvažuje se, že by tento autobenzin se zvšeným podílem biokomponent byl označován jako „High BIO“ a jeho distribuce by byla oddělená od klasického benzinu.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...