Vývoj kvality automobilového benzínu

Pro vývoj kvality automobilových benzinů jsou určující výkonové parametry, jeho operabilita, technologické možnosti rafinérií a v neposlední řadě také vývoj v oblasti aditiv a postupně se zvyšující požadavky na ochranu životního prostředí. Za nejdůležitější parametry můžeme považovat antidetonační charakteristiky, těkavost, obsah aromátů resp. benzenu a obsah olova. První norma stanovující kvalitu automobilových benzinů u nás vyšla v roce 1954 a další následovaly v pozdějších letech.

Obvykle byly v normách definovány dva až tři druhy automobilových benzinů lišících se oktanovým číslem. Až do roku 1960 bylo u nás normováno pouze OČ MM na úrovni 63 až 70 jednotek. OČ MM bylo v období 1960 – 1985 nahrazeno OČ VM. Od roku 1985 jsou normována obě oktanová čísla.

Zcela zásadním vývojem prošel obsah olova v autobenzinech. Z počátečních hodnot dosahujících téměř 1 g olova na litr benzinu se snižoval až na 0,15 g/l a v 80. letech se na trhu objevili bezolovnaté benziny s vyhovujícími antidetonačními vlastnostmi. To bylo umožněno zejména pokrokem v používaných technologiích a zaváděním nových frakcí do benzinového poolu jako např. reformátu, izomerátu, alkylátu a dalších. Důležité bylo také zavedení kyslíkatých komponent, zejména etherů (MTBE).

Dalším parametrem nabývajícím stále větší důležitosti byl vývoj obsahu síry, který se z původních hodnot 0,15 g/l snížil na současných 50 resp. 10 mg/kg. Začal se klást důraz také na obsah aromatických uhlovodíků. Z počátku se tento parametr vůbec nesledoval a přítomnost co největšího množství aromátů byla žádoucí zejména vzhledem k jejich antidetonačním vlastnostem. Postupně však začalo převažovat hlediska ochrany zdraví a životního prostředí a obsah aromátů a nejškodlivějšího představitele benzenu byl limitován až na stávajících 35 % (V/V) celkové aromáty a 1 % (V/V) benzen.

Nejmenším vývojem v čase prošly těkavostní parametry, které se pořád pohybují na podobné úrovni. V posledních letech je však zvýšená pozornost věnována celkovému omezení těkavosti a snížení konce destilace.

Kontakty


abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...