Aditivace automobilového benzínu

Pro zlepšování užitných vlastností automobilových benzinů se široce používají různá aditiva. Stále častěji se tato aditiva používají ve formě multifunkčních ”balíčků”, které bývají tzv. šity na míru pro daný druh paliva a kterými se zároveň jednotlivé velké distribuční firmy chtějí odlišit jedna od druhé. Používané přísady můžeme rozdělit do několika základních skupin:

  • zvyšovače oktanového čísla
  • detergenty
  • antioxidanty
  • inhibitory koroze
  • deaktivátory kovů
  • aditiva proti "zatloukání" ventilových sedel
  • antiicing aditiva (přísady proti vymrzání vody z paliva)
  • aditiva omezující růst oktanového požadavku
  • barviva aj.

Při znečišťování spalovacího prostoru dochází vedle postupné ztráty výkonu motoru, zhoršení emisních charakteristik a ekonomiky provozu i k narůstání požadavků na oktanovou charakteristiku paliva (to je značně závislé na konstrukci motoru). V zahraniční literatuře je to označováno vžitým pojmem Octane Requirement Increase (ORI). Bylo zjištěno, že po ujetí přibližně 25 000 km s novým motorem může dojít ke zvýšení oktanového nároku až o několik jednotek.

Úsady ve spalovacím prostoru jsou tvořeny většinou směsí organických a anorganických složek vznikajících jak z paliva, tak i z motorového oleje. Z hlediska složení paliva má na tvorbu úsad vliv zejména zvýšený obsah olefinů.

Průřez motorem se vstřikováním s vyznačením kritických míst pro tvorbu úsad
Průřez motorem se vstřikováním s vyznačením kritických míst pro tvorbu úsad

Vliv přítomnosti detergentů v automobilových benzinech na čistotu ventilů
Vliv přítomnosti detergentů v automobilových benzinech na čistotu ventilů
vlevo – bez použití aditiv
uprostřed – nedostatečné dávkování aditiva
vpravo – použití vhodného aditiva v odpovídajícím dávkování

Aditiva na ochranu ventilových sedel

Tato aditiva se používají pro ochranu netvrzených (litinových) ventilových sedel při provozování spalovacích motorů na bezolovnatý automobilový benzin. Po chemické stránce se ve většině případů jedná o sůl organické sulfonové kyseliny s alkalickým kovem nebo kovem alkalické zeminy.

Na následujícícm obrázku je ukázán vliv aditiva proti zatloukání ventilů na ventilová sedla, resp. jak přísada chrání ventilová sedla proti nadměrnému opotřebení. V případě dlouhodobého provozu na palivo bez přísady může v konečném důsledku dojít ke značnému poškození hlavy motoru.

Příklad ”zatloukání” ventilů
Příklad ”zatloukání” ventilů
a) palivo s přísadou
b) palivo bez přísady

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...