Aditivace automobilového benzínu

Pro zlepšování užitných vlastností automobilových benzinů se široce používají různá aditiva. Stále častěji se tato aditiva používají ve formě multifunkčních ”balíčků”, které bývají tzv. šity na míru pro daný druh paliva a kterými se zároveň jednotlivé velké distribuční firmy chtějí odlišit jedna od druhé. Používané přísady můžeme rozdělit do několika základních skupin:

  • zvyšovače oktanového čísla
  • detergenty
  • antioxidanty
  • inhibitory koroze
  • deaktivátory kovů
  • aditiva proti "zatloukání" ventilových sedel
  • antiicing aditiva (přísady proti vymrzání vody z paliva)
  • aditiva omezující růst oktanového požadavku
  • barviva aj.

Při znečišťování spalovacího prostoru dochází vedle postupné ztráty výkonu motoru, zhoršení emisních charakteristik a ekonomiky provozu i k narůstání požadavků na oktanovou charakteristiku paliva (to je značně závislé na konstrukci motoru). V zahraniční literatuře je to označováno vžitým pojmem Octane Requirement Increase (ORI). Bylo zjištěno, že po ujetí přibližně 25 000 km s novým motorem může dojít ke zvýšení oktanového nároku až o několik jednotek.

Úsady ve spalovacím prostoru jsou tvořeny většinou směsí organických a anorganických složek vznikajících jak z paliva, tak i z motorového oleje. Z hlediska složení paliva má na tvorbu úsad vliv zejména zvýšený obsah olefinů.

Průřez motorem se vstřikováním s vyznačením kritických míst pro tvorbu úsad
Průřez motorem se vstřikováním s vyznačením kritických míst pro tvorbu úsad

Vliv přítomnosti detergentů v automobilových benzinech na čistotu ventilů
Vliv přítomnosti detergentů v automobilových benzinech na čistotu ventilů
vlevo – bez použití aditiv
uprostřed – nedostatečné dávkování aditiva
vpravo – použití vhodného aditiva v odpovídajícím dávkování

Aditiva na ochranu ventilových sedel

Tato aditiva se používají pro ochranu netvrzených (litinových) ventilových sedel při provozování spalovacích motorů na bezolovnatý automobilový benzin. Po chemické stránce se ve většině případů jedná o sůl organické sulfonové kyseliny s alkalickým kovem nebo kovem alkalické zeminy.

Na následujícícm obrázku je ukázán vliv aditiva proti zatloukání ventilů na ventilová sedla, resp. jak přísada chrání ventilová sedla proti nadměrnému opotřebení. V případě dlouhodobého provozu na palivo bez přísady může v konečném důsledku dojít ke značnému poškození hlavy motoru.

Příklad ”zatloukání” ventilů
Příklad ”zatloukání” ventilů
a) palivo s přísadou
b) palivo bez přísady

Kontakty


abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...