Asfaltové izolační výrobky

Ve stavebnictví, především při ochraně stavebního díla před vlhkostí, zůstávají asfalty a asfaltové výrobky jednou z nejrozšířenějších stavebních hmot, a to i přes rozvoj plastických hmot. Moderní technologie umožňuje výrobu četných typů, jejichž vlastnosti jsou upraveny a zlepšeny přídavkem různých modifikačních přísad. To zajišťuje jejich široké uplatnění v hydroizolační technice. Při údržbě střešních krytin se uplatňují asfaltové výrobky zpracovatelné za studena. Tyto výrobky si pro svoje přednosti, ke kterým mimo zpracování za studena patří i jednoduchost nanášení, velmi dobrá povětrnostní odolnost, produktivita práce při nanášení a přijatelná cena, získaly nezastupitelné místo při použití pro všechny druhy hydroizolací.

Asfaltové penetrační laky Penetral

Tuto skupinu asfaltových výrobků tvoří asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. Penetrační laky jsou za normální teploty černé tekuté látky, které jsou prosté vody a mechanických nečistot. Penetrační laky mají po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (beton, kov, zdivo aj.). Vnikají hluboko do pórů podkladu a vytvářejí pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Samostatně použité penetrační laky nejsou přímo odolné povětrnostním účinkům a vlhkosti. Nevytváří hydroizolační vrstvu.

Asfaltové izolační laky Renolak

Jedná se o skupinu asfaltových hmot rozpuštěných v organickém rozpouštědle. Asfaltové izolační laky jsou za normální teploty šedočerné až černé viskózní tekuté hmoty, které jsou prosté vody a mechanických nečistot. Asfaltová hmota po odpaření rozpouštědla má dobrou přilnavost na všechny stavební hmoty (beton, zdivo, kov aj.) a dobře drží na všech asfaltových podkladech.

Asfaltové izolační tmely

Asfaltové tmely jsou směsi oxidovaných stavebně izolačních nebo modifikovaných asfaltů rozpuštěných v organickém rozpouštědle s anorganickými plnidly. Tmely se zpracovávají za studena a za normální teploty jsou šedočerné až černé barvy husté konzistence, jsou prosté vody a mechanických nečistot. Asfaltová hmota po odpaření rozpouštědla má velmi dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům a hmotám (beton, zdivo, kov aj.). Tmely nejsou vhodné na izolační nátěry v interiérech bytové občanské výstavby a v potravinářském průmyslu.

Asfaltové výrobky vhodné k lepení

Asfaltové lepidlo Parastick je hmota na bázi ředěného asfaltu, syntetického kaučuku a pryskyřic. Vyznačuje se vysokou pevností spoje, lepivostí i po zaschnutí. Při normální teplotě se jedná o černou tekutou hmotu.

Lepicí tmel Vlysex je určen k lepení stavebních materiálů k podkladu, zejména podlahových vlysů, tepelně izolačních desek z polystyrénu, vláknitých desek, kde není možné použít LUTEX LT pro obsah organického rozpouštědla.

Asfaltohliníkové reflexní nátěry

Reflexní nátěry jsou směsi asfaltu rozpuštěného ve vhodném organickém rozpouštědle s přídavkem hliníkového pigmentu. Reflexní tmel obsahuje navíc přídavek minerálních plnidel. Reflexní nátěry v prašném prostředí za 2 – 3 roky po nanesení sice ztrácejí svůj reflexní vzhled, zejména na plochých střechách, avšak důležitější funkci – ochranu povrchové krytiny před slunečním zářením – plní i v znečištěném stavu.

Asfaltové suspenze pro hydroizolaci střech

Jedná se o vodou ředitelné nátěrové hmoty slabě kyselého charakteru, ve kterých je jako plnidlo obsažen mletý bentonit. Dobře přilnou ke všem stavebním materiálům (beton, cihla, plech, asfalt, kámen apod.). Nejdříve je nutné aplikovat penetrační nátěr, který vytvoří spojovací můstek.

Asfaltové suspenze izolační

Jednosložková tixotropní asfaltolatexová vodní disperzní hmota Gumoasfalt SA 18 je vhodná zejména pro hydroizolační nátěry betonu a zdiva, sklonitých a svislých ploch. Zasychá na velmi elastickou izolační vrstvu schopnou překlenutí trhlin. Má dobrou přilnavost k betonu i k asfaltovým pásům. Třebaže je možno hmotu nanášet i na vlhký podklad, musí být umožněno odpaření vody. Dobře přilne na pevný nosný bezprašný čistý podklad (beton, omítka, zdivo) bez penetračního nátěru.

Dvousložková hmota Gumoasfalt SA 27 se skládá ze zásadité asfaltové suspenze a urychlovače tuhnutí v práškové formě. Po smíchání těchto dvou složek vznikne hustý tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo apod.). Hmota je vodou ředitelná, v případech potřeby lze upravit konzistenci. Nelze mísit s jinými suspenzemi. Používá se k hydroizolaci všech stavebních podkladů, k hydroizolaci proti vlhkosti, netlakové i tlakové vodě. K údržbě asfaltových povlakových krytin, těsnění střešních detailů, lepení polystyrenu na různé druhy podkladů, na hydroizolace svislých stěn a tmelení spár. Dále k provádění silnovrstvých stěrkových hydroizolací základů staveb a k izolaci balkónů a teras.

AOSI – asfalty oxidované stavebně izolační

Asfalt oxidovaný stavebně izolační je ropný asfalt vyráběný oxidací změkčených zbytků vakuové destilace ropy. Při normální teplotě to jsou tuhé hmoty bez obsahu vody a mechanických nečistot. Používají se k izolaci pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. K výrobě hmot a materiálů pro hydroizolace – izolační pásy, lepenky a pro jiné izolační a průmyslové účely.

Asfaltové emulze

Základní asfalt se emulguje ve vodě pomocí vhodných emulgátorů. Asfaltové emulze se používají pro údržbu asfaltových vozovek nátěrovou technologií, pro spojovací postřiky a pro obalování kameniva a recykláži za studena.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...