Aromáty a jejich průmyslově využívané deriváty

Podobně jako olefiny (alkeny), tvoří aromáty další klíčovou skupinu meziproduktů chemického průmyslu a mají rozsáhlé aplikační rozpětí. V následujícím textu bude pojednáno zjednodušeně o základních aromátech a jejich nejdůležitějších následných funkčních derivátech. Podobně jako u olefinů, kdy principem jejich významu byla reaktivita dvojné vazby, je základním rysem aromátů reaktivita delokalizovaných elektronů (viz. definice aromatického stavu, Hückelovo pravidlo). „Pohyblivé“ elektrony aromatického kruhu vedou k reakcím, které označujeme jako elektrofilní substituce. Při popisu výroby hlavních aromátů byly jako hlavní individuální aromáty jmenovány benzen, toluen a xyleny. Do této skupiny byl zařazen i ethylbenzen, který je syntetizován z benzenu a ethylenu. V následujícím textu budou popsány hlavní chemikálie a produkty, které se z těchto monoaromátů vyrábějí. Cesta od monoaromátu k finálnímu výrobku – nejčastěji polymernímu materiálu – je vesměs dosti komplikovaná a zahrnuje celou řadu procesních stupňů. V této stati se budeme podrobněji zabývat postupy výroby prvých kroků zpracování a jen stručněji dalšími syntetickými stupni.

Základní aplikace monoaromátů


Benzen

Okolo 50 % benzenu se použije pro výrobu styrenu, který se dále zpracovává na polystyren, kaučuky a alkylbenzensulfonany (ABS). Dalších 21 % produkce benzenu se spotřebuje na výrobu kumenu (isopropylbenzenu) a následně na fenol. Okolo 13 % benzenu se spotřebuje na cyklohexan (nejvýznamnější spotřeba cyklohexanu je na adipovou kyselinu, která je základním monomerem při výrobě polyamidů - nylonu).

Toluen

Přes 50 % toluenu se spotřebovává na výrobu benzenu (a xylenu) hydro-dealkylací nebo disproporcionací. Toluen se používá hlavně pro výrobu fenolu přes kyselinu benzoovou. Dalších 12 % výroby toluenu se používá pro výrobu toluyldiizokyanátu (TDI).

Xyleny

Para-xylen se zpracovává na polyetylentereftalát (PET), používaný převážně pro výrobu plastových lahví a vláken. Směs xylenů se používá převážně jako rozpouštědlo, zatímco o-xylen se používá pro výrobu ftalanhydridu.

Uvedenými aplikacemi se budeme v dalším textu zabývat podrobněji. V popisu technologií se vždy omezíme na následný krok a zmíníme se pouze o cíli celé syntetické posloupnosti, tedy o finálním výrobku. Pro přehlednost textu je nutno přijmout následující zjednodušení:

  • Budou uvedena jen klíčová použití aromátů (z hlediska množství).
  • Budou zdůrazněny a podrobněji popsány technologie instalované v ČR.
  • Budou diskutovány nejběžnější technologické varianty. To s vědomím, že pro popisované produkty existují různé často principiálně odlišné výrobní postupy.
Základní aromáty a jejich hlavní použití.
Základní aromáty a jejich hlavní použití.
* AKRYLONITRIL-BUTADIEN-STYRENOVÝ KOPOLYMER

Že je situace podstatně komplikovanější dokládají následující schémata, dokumentující podrobněji aplikační možnosti jednotlivých aromátů:

benzen

toluen

xyleny

Kontakty


abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...