Výkladový slovník

LNG


fiogf49gjkf0d

(Z angl. Liquefied Natural Gas)

Zkapalněný zemní plyn. Na rozdíl od CNG (stlačeného zemního plynu) je skladován v kapalné fázi jen za mírného přetlaku (do 1 MPa), ale velmi nízké teploty (až -160 °C). Zkapalnění zemního plynu je energeticky ještě náročnější než jeho stlačení na tlak použitelný pro nádrže např. automobilů (cca 25 MPa). Výhodou je menší objem zkapalněného plynu, nevýhodou pak nutnost použití nádrží s velmi dobrou tepelnou izolací. I přesto dochází postupem času k ohřívání náplně LNG a jeho postupnému odpařování (nebo tlakování skladovací nádrže). Výhodné je tedy použití LNG při přepravě jeho většího množství, případně použití např. ve vozidlech s pravidelným provozem.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...