Výkladový slovník

Koksování


fiogf49gjkf0d

(angl. coking)

Proces výroby koksu; v rafinérském průmyslu pak koksu vyrobeného z ropné suroviny. Tou jsou nejčastěji těžké a zbytkové frakce. Koksování probíhá při vysokých teplotách, kdy dochází ke štěpení suroviny a zároveň ke vzniku nerozpustných látek s vysokou molekulovou hmotností a vysokým obsahem uhlíku. Nejpoužívanějšími procesy jsou fluidní koksování, kdy jsou vznikající částice koksu udržovány ve vznosu a kontinuálně oddělovány, a pozdržné koksování, probíhající při velké době zdržení suroviny.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...