Výkladový slovník

Koksování


fiogf49gjkf0d

(angl. coking)

Proces výroby koksu; v rafinérském průmyslu pak koksu vyrobeného z ropné suroviny. Tou jsou nejčastěji těžké a zbytkové frakce. Koksování probíhá při vysokých teplotách, kdy dochází ke štěpení suroviny a zároveň ke vzniku nerozpustných látek s vysokou molekulovou hmotností a vysokým obsahem uhlíku. Nejpoužívanějšími procesy jsou fluidní koksování, kdy jsou vznikající částice koksu udržovány ve vznosu a kontinuálně oddělovány, a pozdržné koksování, probíhající při velké době zdržení suroviny.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...