Výkladový slovník

Hustota


fiogf49gjkf0d

(angl. density, specific gravity)

Specifická hmotnost, hmotnost jednotkového objemu látky za dané teploty [kg.m-1]. Základní parametr ropy a jejích produktů. Závisí na rozmezí bodu varu produktu (frakce) a jejím skupinovém složení (aromatické uhlovodíky se vyznačují vyšší hustotou než alifatické, při stejném počtu uhlíkových atomů v molekule, resp. při stejném bodu varu). Zároveň závisí jako u všech látek na teplotě.
Hustota ropy, ale i produktů je často uváděna ve stupních API, vypočtených jako:
°API = 141,5 / rel. hustota při 60°F - 131,5
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...