Výkladový slovník

FCC


fiogf49gjkf0d

(angl. Fluid Catalytic Cracking)

Fluidní katalytické krakování. Moderní proces katalytického štěpení ropných frakcí, při kterém se jemnozrnný katalyzátor udržuje ve vznosu v proudící surovině, dále je unášen do tzv. regenerátoru, kde dochází k odstranění vzniklého koksu, a vrací se do reaktoru. Produkty fluidního katalytického krakování jsou uhlovodíky s nižším bodem varu, cílem procesu je tedy konverze těžších olejových frakcí na frakce dále použitelné například při výrobě automobilových benzínů.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...