Výkladový slovník

Etanol (jako alternativní palivo)


fiogf49gjkf0d

(angl. ethanol, ethyl-alcohol)

Etanol může být vyráběn synteticky na základě ropných produktů, hydratací etylénu, ale většina světové produkce pochází z fermentačních procesů, kde se sacharidy z biomasy za přítomnosti kvasinek přeměňují na etanol a oxid uhličitý Vzniklý etanol musí být získán destilací a pro účely výroby paliv navíc zbaven vody.
Etanol se jako palivo používá již dlouhou dobu, v současnosti je však považován za perspektivní náhradu části automobilových paliv, a to zejména jako přídavek do automobilového benzínu nebo surovina pro výrobu ETBE.
Jako palivo se etanol významně liší od automobilového benzinu. Hlavní rozdíly jsou zřejmé z následující tabulky:

 

Benzin

Ethanol

Oktanové číslo (motorová metoda)

82-88

96

Oktanové číslo (výzkumná metoda)

92-98

130

Tlak par podle Reida (kPa)

70-100

222

Bod varu (°C)

26-230

78
Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...