Výkladový slovník

Dýchání (nádrže)


fiogf49gjkf0d

(angl. tank breathing)

Únik plynů s obsahem par z nádrže s pevným objemem parního prostoru, způsobený zvýšením teploty. Při následném ochlazení je únik plynu nahrazen nasátím vzduchu z atmosféry. Vzhledem k tomu, že plyny nad hladinou skladovaného produktu obsahují jeho páry, je dýchání nádrže důležitým zdrojem skladovacích ztrát. Ztráty jsou úměrné zejména rozdílu minimální a maximální teploty, četnosti teplotních změn a tenzi par skladovaného média.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...