Výkladový slovník

Bod zákalu


fiogf49gjkf0d

(angl. cloud point)

Teplota, při které se z ropných produktů nebo frakcí začínají vylučovat krystalky parafinických uhlovodíků. Jeho stanovení je normováno. Vyloučené krystaly parafínů mohou zanášet palivové filtry, usazovat se v nádržích a ucpávat palivové potrubí. V dostatečně velkém množství (při dalším ochlazování) mohou tvořit gelovitou strukturu, způsobující snížení tekutosti vzorku. Teplota, při které vzorek již není za definovaných podmínek tekutý je bod tuhnutí. Postup stanovení je zakotven v normách (ASTM D5772, D5773).
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...