Výkladový slovník

Benzin


fiogf49gjkf0d

(angl. naphtha - lehká uhlovodíková frakce, white spirit - hydrogenovaný benzín, petroleum spirit, petrol, gasoline - motorový benzín)

Lehké kapalné uhlovodíkové podíly ropy. Jejich použití je dáno rozmezím bodu varu a složením, resp. podílem jednotlivých uhlovodíkových skupin. Nejčastější je použití benzínů jako paliva, zejména automobilových motorů, benzíny se však používají také jako rozpouštědla a ředidla.

Automobilový benzín je směsí rafinovaných frakcí s bodem varu cca 50 až 200 °C získaných destilačně z ropy a složek vyrobených různými procesy v rafineriích - krakováním, reformováním, alkylací, izomerací. Složky, z nichž je mísením vyráběn automobilový benzín, jsou souhrnně označovány jako tzv. ‘benzínový pool’.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...