Výkladový slovník

Benzin


fiogf49gjkf0d

(angl. naphtha - lehká uhlovodíková frakce, white spirit - hydrogenovaný benzín, petroleum spirit, petrol, gasoline - motorový benzín)

Lehké kapalné uhlovodíkové podíly ropy. Jejich použití je dáno rozmezím bodu varu a složením, resp. podílem jednotlivých uhlovodíkových skupin. Nejčastější je použití benzínů jako paliva, zejména automobilových motorů, benzíny se však používají také jako rozpouštědla a ředidla.

Automobilový benzín je směsí rafinovaných frakcí s bodem varu cca 50 až 200 °C získaných destilačně z ropy a složek vyrobených různými procesy v rafineriích - krakováním, reformováním, alkylací, izomerací. Složky, z nichž je mísením vyráběn automobilový benzín, jsou souhrnně označovány jako tzv. ‘benzínový pool’.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...