Výkladový slovník

Asfalt


fiogf49gjkf0d

(angl. asphalt, bitumen)

Černá vysoce viskózní až tuhá látka, obsahující nejtěžší sloučeniny tvořící složky rop. Zpravidla se získává jako zbytek vakuové destilace mazutu, vyjímečně se v některých lokalitách, kde vznikl odpařením lehkých podílů z rop, těží v přírodní podobě. Asfalt je základní surovinou pro výstavbu tzv. netuhých vozovek, kde slouží jako pojivo (cca 5 %) pro nadrcené kamenivo. Pro účely výstavby vozovek se asfaltové pojivo vyrábí přímo destilací ropy (destilační), dále se jeho vlastnosti mohou zlepšovat oxidací vzdušným kyslíkem, tzv. foukáním, případně přídavkem látek dále zlepšujících jeho vlastnosti. Mezi tyto látky mohou patřit přípravky zlepšující přilnavost ke kamenivu, ve stále větší míře se používá tzv. modifikace asfaltů přídavkem polymerů, zvyšujících zejména elasticitu pojiva.
Asfalty se dále využívají pro výrobu izolačních materiálů, střešních krytin, izolačních nátěrů apod.
Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...