Výkladový slovník

Aromatické uhlovodíky


fiogf49gjkf0d

(angl. aromatic hydrocarbons, aromatics)

Uhlovodíky obsahující v molekule jedno nebo více aromatických jader, případně kondenzovaných – vzájemně propojených. Jako aromatické jádro je označován nenasycený uhlovodíkový cyklus, kde elektrony dvojných vazeb jsou vysoce konjugovány. Nejjednodušším čistě aromatickým uhlovodíkem je benzen, dvě kondenzovaná aromatická jádra má naftalen atd.
Aromatické uhlovodíky jsou termicky stabilnější než ostatní uhlovodíkové struktury. V případě automobilových benzínů jsou nositeli vysokého oktanového čísla. U motorových naft způsobuje jejich obsah naopak nízké cetanové číslo. V obou případech je celkový obsah aromátů legislativně omezen z důvodu jejich negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...