Výkladový slovník

Antidetonační přísady


fiogf49gjkf0d

(angl. anti-knock additives, octane improvers)

Látky zabraňující detonačnímu spalování automobilových benzínů ve válci zážehových motorů, tedy zvyšující oktanové číslo benzínů. V minulosti se používaly organokovové látky s obsahem manganu, železa nebo olova (tetraethylolovo, používané v minulosti). Tyto látky se v současné době nesmějí používat. Důvodem je negativní vliv na životní prostředí díky emisím toxického olova a nemožnost použití v automobilových motorech vybavených katalyzátory. V dnešní době je typickou přísadou zvyšující oktanové číslo metyl-terc. butyléter. Vzhledem k množství, přidávanému do benzínů není někdy považován za přísadu, ale přímo za složku automobilových benzínů.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...