Výkladový slovník

Adsorbent


fiogf49gjkf0d

(angl. adsorbent)

Látka zachycující na svém povrchu jiné látky nebo skupiny látek. Ve většině případů se adsorbenty vyznačují velkým měrným povrchem (až stovky m2g-1), což je podmínka pro to, aby množství adsorbované látky mohlo být dostatečně velké. Adsorpce se využívá při čištění nebo rafinaci chemických produktů (rafinace mazacích olejů adsorpcí nežádoucích látek na hlinkách) stejně tak jako k získávání adsorbovaných látek v průmyslovém měřítku. Jedním z konkrétních příkladů může být odstraňování látek, zejména uhlovodíků, znečišťujících v důsledku úniků a havárií životní prostředí. Jako adsorbent lze v tomto případě použít aktivní uhlí nebo hydrofobizovaný perlit.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...